Faktoring – wszystko, co powinieneś wiedzieć na ten temat!

Faktoring to proces finansowy, w którym firma specjalizująca się w tej branży nabywa wierzytelności od innych firm lub przedsiębiorstw. Nadal brzmi zbyt skomplikowanie? Krótko ujmując pojęcie faktoringu można określić jako sprzedaż wierzytelności bądź niezapłaconych faktur przez jedno przedsiębiorstwo innej firmie, która w zamian za to otrzyma zastrzyk gotówki. Takie rozwiązanie jest często wykorzystywane w biznesie, bo pozwala zachować płynność finansową. W poniższym artykule dokładnie omawiamy rodzaje faktoringu, kiedy warto się na niego zdecydować i w jakim celu.

 1. Faktoring pełny, niepełny, krajowy, czyli rodzaje faktoringu
 2. Sposób na płynność finansową firmy i nie tylko, czyli w jakim celu stosuje się faktoring?
 3. Faktury z odroczonym terminem płatności – kiedy warto zdecydować się na faktoring?

Faktoring pełny, niepełny, krajowy, czyli rodzaje faktoringu

Współpraca z firmą faktoringową jest bardzo opłacalna dla większości przedsiębiorstwo. To, jak wygląda finansowanie faktur, może różnić się w zależności od rodzaju faktoringu, na jaki się zdecydujemy. Oto najczęściej spotykane umowy faktoringu.

Faktoring niepełny

Jest to najbardziej tradycyjna i powszechna forma faktoringu, w ramach której faktor nabywa wierzytelności od sprzedawcy, ale w przypadku, gdy ten nie ureguluje należności, odpowiedzialność za zwrot długu z powrotem przechodzi na osobę sprzedającą. Ponadto klient musi zwrócić równowartość niespłaconych faktur.

Faktoring pełny, czyli bez regresu

Usługa faktoringu łączy w sobie wiele rodzajów umów m.in. umowy zlecenia, dyskontu lub cesji wierzytelności. W przypadku faktoringu pełnego ma miejsce przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy przez faktora. Oznacza to, że jeśli klient nie spłaci długi, stratę ponosi nabywca, a nie sprzedawca. Ten rodzaj umowy faktoringowej wiążę się z dużym ryzykiem dla faktora i najczęściej wymaga wyższej opłaty.

Faktoring mieszany

Taka umowa faktoringowa łączy w sobie cechy rodzaju pełnego oraz niepełnego. Jak działa faktoring tego typu? Faktor odpowiada za niewypłacalność kontrahentów, ale tylko do wysokości kwoty ustalonej w umowie. Kiedy umowny limit zostanie przekroczony, odpowiedzialność przechodzi na sprzedającego.

Faktoring krajowy

Taki faktoring dedykowany jest przedsiębiorcom współpracującym z klientami z tego samego kraju.

Faktoring eksportowy

Takie usługi faktoringowe świadczone są przedsiębiorcom, którzy współpracują z kontrahentami za granicą i posiadają transakcje międzynarodowe.

Sposób na płynność finansową firmy i nie tylko, czyli w jakim celu stosuje się faktoring?

Usługi faktoringu świadczone są firmom z wielu powodów. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest to, że ocena zdolności kredytowej nie jest w tym przypadku tak ważna jak ocena faktorowalności, czyli analiza wszelkich trudności, które mogą prowadzić do utrudnionego odzyskania należności. Jeśli w tym zakresie nie ma przeciwwskazań, istnieje duża szansa na możliwość skorzystania z tego rodzaju finansowania, które polega na przejęciu wierzytelności. Oto, w jakim celu najczęściej korzysta się z usług firmy faktoringowej.

 • Poprawa płynności finansowej – jest to jeden z najważniejszych celów faktoringu, który umożliwia zachowanie płynności finansowej sprzedawcy. Dzięki sprzedaży wierzytelności może nastąpić poprawa płynności finansowej firmy, poprzez pokrycie bieżących kosztów lub inwestycję w rozwój działalności.
 • Uniknięcie opóźnień w płatnościach – dzięki faktoringowi, przedsiębiorca może otrzymać pieniądze zaraz po wystawieniu faktury, co chroni go przed opóźnieniami w ważnych płatnościach.
 • Redukcja ryzyka niewypłacalności – wraz z podpisaniem umowy faktoringowej, to faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kupującego, co oznacza, że kiedy klient nie ureguluje należności, stratę ponosi firma faktoringowa (faktoring pełny).
 • Finansowanie wzrostu i ekspansji – dzięki firmie faktoringowej, przedsiębiorca może pozyskać środki na rozwój firmy bądź wejście na nowy rynek.

Faktury z odroczonym terminem płatności – kiedy warto zdecydować się na faktoring?

Długie terminy płatności to szczególny problem wielu przedsiębiorstw, który powoduje zamrożenie gotówki. Faktoring online może być wykorzystywany przez różne podmioty gospodarcze m.in.:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa, które borykają się z problemem płynności finansowej, i które szukają sposobu na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na już,
 • duże przedsiębiorstwa, szczególnie jeśli termin płatności faktur jest bardzo długi bądź firma chcę zdywersyfikować swoje źródła finansowania,
 • start-upy – dopiero co rozwijające się przedsiębiorstwa, mogą skorzystać z faktoringu, jako alternatywnego źródła finansowania,
 • branże borykające się z problemem wydłużonych terminów płatności np. transport, budownictwo, przemysł tekstylny – utrzymanie płynności finansowej może być bardzo ciężkie w przypadku zamrożenia dużej ilości gotówki w wystawionych, niezapłaconych fakturach,
 • przedsiębiorstwa z niewystarczającymi zasobami do windykacji – aby ubezpieczyć się na ewentualną niewypłacalność klienta, także można nawiązać współpracę z firmą faktoringową.

Podsumowując, faktoring jest świetnym rozwiązaniem, ale nie sprawdzi się w przypadku wszystkich firm. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto dokładnie przeanalizować oferty faktorów, koszty oraz warunki współpracy. Dobrym pomysłem jest także skonsultowanie się z ekspertem do spraw finansów.