Jak uzyskać maksymalny zwrot podatku w Niemczech i uniknąć opóźnień?

Niemcy są popularnym kierunkiem emigracji wśród przedsiębiorców z Polski, jednocześnie pozostając krajem oferującym rozliczającym się w nim podatnikom bogaty katalog dostępnych ulg podatkowych i możliwości odliczenia poniesionych kosztów. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą w wielu przypadkach liczyć na korzystny zwrot podatku w Niemczech. W tym artykule wyjaśniamy, jak umiejętnie dokonać rozliczenia z niemieckim fiskusem i zmaksymalizować wysokość należnego zwrotu podatku!

Zwrot podatku w Niemczech – najważniejsze informacje na temat rozliczenia

Jeśli byłeś legalnie zatrudniony na terenie Niemiec, a pracodawca odprowadzał za Ciebie należne składki, masz szansę na zwrot nadpłaty podatku, o który możesz ubiegać się nawet do czterech lat wstecz. Jego ostateczna kwota wynika z kilku czynników. W trakcie rozliczenia podatku z Niemiec tamtejsze urzędy biorą bowiem pod uwagę aspekty takie jak:

  • wysokość odprowadzonego w ciągu roku podatku;
  • wysokość dochodu osiągniętego w Niemczech;
  • stan cywilny danego podatnika i jego osobista sytuacja życiowa;
  • możliwe do zastosowania odliczenia podatkowe.

Aby uzyskać należny zwrot podatku z Niemiec, należy złożyć deklarację podatkową wraz z kompletem wymaganych dokumentów w tamtejszym urzędzie skarbowym, czyli Finanzamcie. Najważniejszym dokumentem pozostaje niemiecka karta podatkowa (niem. Lohnsteuerbescheinigung) stanowiąca odpowiednik polskiego PIT-11, którą wydaje każdorazowo pracodawca w terminie najpóźniej do 28. lutego następnego roku. Polacy rozliczający się z niemieckim fiskusem muszą pamiętać również o dostarczeniu zaświadczenia EU/EWR (lub jego polskiego odpowiednika UE/EOG), w którym znajduje się wykaz dochodów wypracowanych poza granicami kraju. Dokument ten wydaje polski urząd skarbowy na specjalny wniosek podatnika. Osoby, którym przysługują dostępne w Niemczech ulgi podatkowe, powinny dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do ich zastosowania (np. umowa najmu, bilety kolejowe itp.).

Maksymalny zwrot podatku w Niemczech – jak go otrzymać?

Rozliczając podatek w Niemczech, można zwykle odzyskać maksymalnie 100% zapłaconego podatku. Można jednak wskazać pewne wyjątki od tej reguły, które są związane z premią w postaci odsetek naliczanych przez urząd skarbowy. Dotyczy to sytuacji, gdy rozpatrzenie decyzji podatkowej nastąpi po upływie 15 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dana osoba dokonała rozliczenia z fiskusem. Wówczas podatnik otrzymuje należne mu odsetki, które są naliczane wraz z początkiem 16. miesiąca w wysokości 0.5% za każdy pełny miesiąc opóźnienia. W skali roku może dać to zatem nawet 6%.

Naliczenie odsetek ma najczęściej miejsce w sytuacji, gdy dany podatnik złoży deklarację podatkową w możliwie najpóźniejszym terminie. Zgodnie z obowiązującym w Niemczech prawem podatkowym pracownicy mają na to aż cztery lata – zeznanie za rok 2023 muszą złożyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2027 roku.

Warto jednak dodać, że odsetki mogą być naliczane przez urząd również w sytuacji, gdy to podatnik spóźni się ze swoim rozliczeniem. W takim przypadku są to odsetki do zapłaty.