Na czym polega przekształcenie spółki i kiedy się odbywa?

Przedsiębiorcy niejednokrotnie stają przed koniecznością dokonania przekształcenia prowadzonej spółki. Taki ruch może być spowodowany m.in. brakiem porozumienia między partnerami, rozwojem lub zmniejszeniem zakresu działalności, potrzebą optymalizacji podatkowej czy też niedostosowaniem aktualnej formy do wymagań wspólników. Co warto wiedzieć na ten temat?

Czym jest przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki to jeden ze sposobów na zmianę jej formy prawnej. Czynność ta polega na odejściu od typu spółki, pod którą do tej pory funkcjonowało przedsiębiorstwo, i przyjęcie tej, która np. będzie spełniała aktualne wymagania wspólników. Co ważne, podczas przekształcenia zmianie ulega głównie forma prawna firmy – sama spółka funkcjonuje w większości dalej na takich samych zasadach, całkowicie zachowując swoją tożsamość. Cały proces składa się z kilku kroków, zaś jego zakończeniem jest wpisanie nowych informacji do KRS i wykreślenie „starej” spółki z rejestru.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: https://www.galinski-kleina.pl/polaczenia-podzialy-spolek/

Przekształcenie spółki – jak i na jakich zasadach się odbywa?

Procesu przekształcenia spółek dokonuje się na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, a sam przebieg formalności zależy ściśle od formy i kierunku transformacji przedsiębiorstwa. Co ważne, przekształconą spółkę obowiązuje dokładnie ta sama sytuacja prawna, w której znajdowała się firma przed wykonaniem tej czynności. Obowiązuje tzw. zasada kontynuacji, co oznacza, że spółka jest zobligowana do dalszego wypełniania obowiązujących umów i zleceń, a dodatkowo przejmuje takie same prawa. Firma zachowuje ponadto przyznane uprzednio ulgi, zezwolenia czy koncesje, jak również nadane wyroki sądowe.

Warto przy tym zaznaczyć, że przekształcona spółka nie musi zmieniać dotychczasowych numerów NIP i REGON. W większości przypadków nie ma także przeszkód związanych z zachowaniem poprzedniej nazwy, jednak musi ona uwzględniać nowe oznaczenie typu działalności (tj. przykładowo „s.c.” zamiast „sp. z o.o.”). Dzięki tym zasadom firma może funkcjonować bez większego zakłócenia relacji z klientami czy prowadzonych działań marketingowych.

Jakie spółki mogą zostać przekształcone?

Przekształceniu mogą podlegać wszystkie spółki prawa handlowego: spółka jawna, partnerska, z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), akcyjna, prosta akcyjna, komandytowa, komandytowo-akcyjna i spółka cywilna. Możliwość ta jest dostępna także dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Istnieją jednak pewne wyjątki, które dotyczą przede wszystkim docelowej formy prowadzenia firmy – spółka prawa handlowego, co do zasady nie może zostać przekształcona w jednoosobową działalność gospodarczą ani w spółkę cywilną.

Przy wykonywaniu przekształcenia należy zwrócić uwagę na ewentualne zmiany w sposobie prowadzenia firmy, zwłaszcza w obszarze zasad opodatkowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z profesjonalnego doradztwa prawnego i podatkowego – dzięki temu można mieć pewność, że cały proces został przeprowadzony w poprawny sposób. Co ważne, przekształceniu nie może zostać poddane przedsiębiorstwo będące w trakcie likwidacji lub w stanie upadłości.