Problemy z rozliczeniami deweloperów z Funduszem Gwarancyjnym wskutek luki prawnej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zwrócił się do rządu z prośbą o pilną nowelizację istniejących przepisów. Powodem jest niejasność dotycząca kwot, które deweloperzy powinni wpłacać na rzecz Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

UOKiK poinformował Ministerstwo Rozwoju i Technologii, że natknął się na lukę prawną wymagającą natychmiastowych działań legislacyjnych. Nowa ustawa, która weszła w życie 1 lipca 2022 roku, pod tytułem „Ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177), miała na celu wzmocnienie ochrony konsumentów i była efektem prac UOKiK.

Niestety, jak się okazuje, Urząd poczynił zbyt optymistyczne założenia odnośnie szybkości realizacji inwestycji deweloperskich. UOKiK przewidywał, że dwuletni okres przejściowy będzie wystarczający do zakończenia wszelkich inwestycji, które prowadzone były zgodnie z przepisami ustawy z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: stara ustawa).

Okazuje się jednak, że okres przejściowy, kończący się 1 lipca 2024 roku, może nie wystarczyć na realizację wszystkich inwestycji. Od tej daty będą obowiązywały jedynie przepisy nowej ustawy, a każda umowa deweloperska będzie musiała spełniać wymogi nowych regulacji. To oznacza, że deweloperzy będą musieli odprowadzać odpowiednie składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny za wpłaty dokonywane na mieszkaniowy rachunek powierniczy po wyżej wymienionej dacie.