Recykling baterii – jak przebiega?

Trudno jest sobie wyobrazić to, że baterii mogłoby w ogóle nie być. Bo to dzięki nim działają nam zegarki, niektóre urządzenia czy zabawki dla dzieci. Jednak żywotność każdej baterii jest ograniczona. Kiedy znajdująca się w niej energia zostanie wyczerpana, wtedy urządzenie przestaje działać, a baterię trzeba wymienić na nową. A co zrobić z tą zużytą? Należy wyrzucić ją do specjalnego pojemnika, żeby mogła zostać poddana recyklingowi.

Co zawiera wnętrze baterii?

W trosce o środowisko powinniśmy dokonywać segregacji śmieci, żeby mogły one przejść przez proces recyklingu i zostać ponownie wykorzystane. Bardzo istotne jest to w odniesieniu do baterii, ponieważ jej wnętrze zawiera dużo związków, które mają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Jeśli bateria nie zostanie prawidłowo zutylizowana, wówczas do gleby mogą przedostać się takie chemikalia, jak rtęć, ołów oraz kadm. Stąd tak dużo mówi się o tym, żeby stare baterie wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników, które możemy zauważyć m.in. w wielu marketach. Zbiórką baterii, które mają trafić do recyklingu często zajmują się też szkoły.

Jak przebiega recykling baterii?

W sprzedaży mamy różne rodzaje baterii, które w pierwszej kolejności są sortowane. Następnie mogą zostać poddane procesom, które mają za zadanie oddzielić związki, jakie są w niej zawarte. Niektóre typy baterii wystarczy, jak przejdą przez jeden proces, a inne muszą być poddane aż kilku ich rodzajom. Na https://smartix.pl/ postanowiono zgłębić temat i opisać każdy z trzech procesów. Otóż podczas recyklingu, materiały i związki chemiczne zawarte w baterii mogą być rozdzielane mechanicznie, za pomocą roztworów kwasowych bądź zasadowych lub z wykorzystaniem bardzo wysokich temperatur, które umożliwiają wytopienie się poszczególnych związków. Dane dotyczące recyklingu są optymistyczne, ponieważ nasza świadomość dotycząca ekologii jest coraz większa, co sprawia, że przybywa osób, które prawidłowo utylizuje baterie. A ponownie wykorzystanych może być aż dziewięćdziesiąt procent jej zawartości.

Recykling baterii nic nas nie kosztuje, a jest ogromnie ważny w trosce o środowisko. Dzięki niemu szkodliwe materiały nie trafiają do powietrza oraz gleby, lecz są w bezpieczny sposób przetwarzane i ponowie wykorzystywane.