Regulacje prawne dotyczące publikacji policyjnych interwencji na portalach internetowych

W odniesieniu do sprawy Bild GmbH & Co. KG przeciwko Niemcom (skarga nr 9602/18), niemieckie sądy zdecydowały, że strona internetowa Bild.de musi usunąć film, który przedstawia interwencję policji w nocnym klubie w Bremie. Film zarejestrowany za pomocą kamery przemysłowej musiał być usunięty lub zmodyfikowany tak, aby nie można było rozpoznać twarzy jednego z policjantów biorących udział w akcji.

Historia tej sprawy sięga 2013 roku, kiedy to portal internetowy Bild.de opublikował nagranie pokazujące agresywne działania niemieckiej policji podczas interwencji w barze. Twarz jednego z policjantów, który nie był bezpośrednio zaangażowany w użycie siły, była wyraźnie widoczna na nagraniu. Policjant ten domagał się od Bild.de zaprzestania udostępniania filmu, chyba że jego twarz zostanie zamazana. Gdy portal odmówił, sprawa trafiła do sądu. Sąd orzekł, że jeśli twarz policjanta będzie nadal widoczna, nagranie musi zostać usunięte z portalu.

Niemiecki sąd stwierdził, że opublikowany materiał dotyczył uprawnienia państwa do stosowania siły, co jest tematem o zasadniczym znaczeniu dla debaty publicznej. Jednakże publikacja filmu naruszała prawa osobiste policjanta, który nie był osobą publiczną i nie dążył do rozpoznawalności w mediach. Sąd zauważył, że ważne jest zrozumienie, iż sprawą publicznego interesu w tej sytuacji były działania policji jako instytucji, a nie konkretnego policjanta jako osoby prywatnej.

W analizie sprawy, trybunał odniósł się do konieczności zrównoważenia praw i wolności wynikających z art. 8 (prawo do prywatności) i art. 10 (wolność wypowiedzi) konwencji. Trybunał podkreślił, że sądy krajowe prawidłowo oceniły sytuację w kontekście publikacji pierwszego materiału.

Trybunał w Strasburgu uznał jednak, że uzasadnienie sądów krajowych było niewystarczające w odniesieniu do drugiej publikacji na temat zdarzeń oraz ewentualnych przyszłych publikacji. Trybunał zarzucił sądom brak adekwatnej oceny wpływu kolejnych publikacji na debatę publiczną. Podkreślono, że taka interpretacja może prowadzić do zakazu publikacji zdjęć pokazujących policjantów w trakcie wykonania obowiązków oraz użycie siły przez policję, chyba że funkcjonariusze wyraziliby na to zgodę.