Spadek po rodzicach

W przypadku śmierci rodziców bliskim krewnym przysługuje spadek. Dla wielu osób jest to niejednokrotnie dość problematyczna kwestia, która wymaga od nas dużego zaangażowania emocjonalnego. Czym jest spadek po rodzicach? O jakich aspektach prawnych w związku ze spadkiem powinniśmy pamiętać? Jak wygląda kwestia spadku w przypadku braku sporządzonego testamentu? Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości naszych czytelników.

Czym jest spadek po rodzicach?

Spadek po rodzicach to całość składająca się z majątku pozostawionego po ich śmierci. Majątek ten obejmuje wszystkie rzeczy i prawa, które pozostali rodzice mieli w chwili śmierci, w tym m.in. nieruchomości, ruchomości, pieniądze, udziały w spółkach itp. Prawo do spadku po rodzicach przysługuje dzieciom zmarłych oraz małżonkowi lub małżonce zmarłego (jeśli byli w związku małżeńskim). W przypadku, gdy rodzice zmarli bez pozostawienia testamentu, spadek dziedziczą dzieci zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Jeśli rodzice pozostawili testament, spadek dziedziczą osoby wskazane w tym dokumencie. Testament może przewidywać różne sposoby rozdzielenia spadku, np. równe dziedziczenie przez wszystkie dzieci lub przyznanie większej części spadku jednemu z dzieci. W przypadku spadku po rodzicach, ważne jest, aby dokładnie poznać jego zakres i przepisy prawne, które go regulują. W razie wątpliwości lub konfliktów warto skorzystać z pomocy specjalistów.

O jakich aspektach prawnych w związku ze spadkiem powinniśmy pamiętać?

Jeśli zostaliśmy obdarowani spadkiem po rodzicach, warto pamiętać o następujących aspektach prawnych:

  1. Testament – jeśli rodzice pozostawili testament, należy go znaleźć i dokładnie przeczytać. Testament może określać sposób dziedziczenia spadku oraz inne warunki, które należy spełnić.
  2. Dziedziczenie ustawowe – jeśli rodzice nie pozostawili testamentu, spadek dziedziczą dzieci zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W takim przypadku spadek dzieli się równo między wszystkich spadkobierców.
  3. Opłaty i podatki – przyjęcie spadku wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat sądowych oraz podatków. Warto sprawdzić, jakie opłaty i podatki są związane ze spadkiem i przygotować odpowiednie środki finansowe.
  4. Inne osoby uprawnione do spadku – jeśli rodzice pozostali w związku małżeńskim, spadek dziedziczą także małżonek lub małżonka zmarłych. W przypadku, gdy rodzice mieli dzieci z poprzednich związków, mogą one także mieć prawo do udziału w spadku.

Spadek po rodzicach a brak testamentu

Jeśli rodzice nie pozostawili testamentu, spadek dziedziczą dzieci zmarłych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W takim przypadku spadek dzieli się równo między wszystkich spadkobierców. Majątek ten obejmuje wszystkie przedmioty czy też prawa, które pozostali rodzice mieli w chwili śmierci. Mowa chociażby o udziałach w spółkach, pieniądzach, nieruchomościach, ruchomościach.

Niezbędnych informacji prawnych do przygotowania publikacji dostarczyła kancelaria adwokacka – adwokat Zbigniew Chojaczyk – https://adwokat-chojaczyk.pl/blog/prawo-spadkowe/spadek-po-jednym-z-rodzicow