Zaświadczenie A1 ZUS: Jak My-work.pl pomaga w jego uzyskaniu

Rynek pracy staje się coraz bardziej globalny, co oznacza, że wiele osób podejmuje wyzwania zawodowe za granicą. Wyjazdy służbowe, delegacje, czy stała praca na własny rachunek w innym kraju, stały się w ostatnich latach stałymi praktykami. Wszyscy, którzy podejmują decyzję o emigracji zarobkowej, powinni zadbać o takie aspekty, jak legalizacja zatrudnienia, a także uregulowanie kwestii związanych z ubezpieczeniem społecznym oraz podatkami. Z pomocą w dopełnieniu wszelkich formalności przychodzi biuro My Work. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jakie znaczenie ma zaświadczenie A1 oraz jak wspomniana firma może pomóc w jego uzyskaniu. Zapraszamy do lektury!

Co to jest zaświadczenie A1?

Zaświadczenie A1 o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii na podstawie art. 13.3 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004, reguluje kwestie związane ze statusem ubezpieczenia pracowników w kontekście ubezpieczenia społecznego. W praktyce jest to poświadczenie, że dana osoba podlega systemowi zabezpieczenia społecznego w jednym konkretnym kraju, a w związku z tym jest zobligowana do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Dlaczego uzyskanie zaświadczania A1 jest takie ważne?

Zaświadczenie A1 ułatwia procesy administracyjne i biurokratyczne związane z pracą za granicą. W związku z tym niesie wiele korzyści, zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. W niektórych krajach jest wręcz wymagane prawnie i jego brak może prowadzić do określonych sankcji. Oto główne zalety dokumentu A1:

  • uniknięcie podwójnego opodatkowania – zaświadczenie A1 jasno określa, pod jakie ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia społecznego podlega dana osoba. Zapobiega to sytuacji, w której pracownik byłby opodatkowany w dwóch krajach w tym samym czasie.
  • pewność prawna – otrzymanie zaświadczenia A1 potwierdza, że status ubezpieczeniowy pracownika został właściwie uregulowany, a co za tym idzie, daje pewność, że nastąpiła legalizacja zatrudnienia.
  • zachowanie prawa do świadczeń socjalnych – osoba posiadająca zaświadczenie A1 zachowuje dostęp do świadczeń socjalnych i emerytalnych na takich samych zasadach, jak mieszkańcy danego kraju. Oznacza to, że może korzystać z opieki zdrowotnej, a także prawa do renty, emerytury, czy zasiłku.

Zaświadczenie A1 – jak je uzyskać?

Wniosek o wydanie dokumentu A1 składa się za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Należy zalogować się np. przez profil zaufany, aby potwierdzić swoją tożsamość. Zaświadczenie otrzymuje się niezwłocznie, jeżeli instytucja nie ma żadnych wątpliwości co do autentyczności informacji. W przypadku, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień, ZUS wydaje dokument maksymalnie po dwóch miesiącach. 

Należy pamiętać, że aby ubiegać się o zaświadczenie A1, trzeba spełniać określone warunki. Co więcej, przepisy unijne przewidują różne typy tego samego zaświadczenia, w zależności od okoliczności wydawania. Przykładowo dokumenty A1 mogą być wydane w związku z czasowym przeniesieniem działalności do innego państwa, czy w związku z wykonywaniem pracy jednocześnie w dwóch różnych krajach.

My-work.pl – nieoceniona pomoc w procesie uzyskania zaświadczenia A1

Przerastają Cię urzędowe formalności? Pozwól nam przedstawić firmę My Work, która specjalizuje się w pomocy przy zatrudnianiu cudzoziemców, legalizacji zatrudnienia oraz uzyskiwaniu potrzebnych dokumentów, w tym zaświadczenia A1. Oferujemy swoje doświadczenie i ekspercką wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pomożemy Ci prawidłowo wypełnić wniosek oraz sprawdzimy jego poprawność i kompletność.

Dbamy o naszych klientów na każdym etapie. Oferujemy wsparcie i konsultacje, a także zapewniamy pomoc w przypadku problemów z uzyskaniem zaświadczenia A1. Skontaktuj się z nami już dziś i skorzystaj z naszej oferty. Z nami dopełnisz formalności bez stresu.