Dlaczego firmy inwestują w rozwój aplikacji webowych?

W ostatnich latach aplikacje internetowe stały się niezbędnym narzędziem biznesowym, które umożliwia firmom lepszą komunikację z klientami, współpracę z pracownikami, efektywniejsze przechowywanie ogromnych ilości danych oraz zarządzanie informacjami. Ponieważ ich popularność ciągle rośnie, budowa aplikacji internetowych jest wyraźnym trendem biznesowym.

Chociaż obecnie wiele firm wybiera aplikacje internetowe jako najlepszą opcję, wielu przedsiębiorców wciąż nie wie, czym tak dokładnie są oraz jaki jest proces ich tworzenia. W tym artykule przedstawimy kluczowe zalety niestandardowych aplikacji internetowych oraz powody dlaczego firmy tak szybko do nich migrują.

Czym jest aplikacja webowa?

Aplikacja internetowa to program użytkowy, przechowywany na zdalnym serwerze i dostarczany przez Internet za pośrednictwem interfejsu przeglądarki. Aplikacje webowe mogą być zaprojektowane do różnych zastosowań i mogą być używane zarówno przez osoby prywatne, jak i organizacje. Powszechnie używane aplikacje internetowe mogą obejmować pocztę internetową, platformy społecznościowe, czy systemy CRM . 

Jakie technologie są używane do budowy aplikacji?

Wybór właściwej technologii to nierzadko główny klucz do sukcesu całego projektu IT. Jego dobór powinien być podyktowany potrzebami klienta, specyfiką biznesu, rodzajem aplikacji i docelowymi, wdrażanymi funkcjonalnościami. 

Ostatecznie inne technologie stosuje się w tak zwanej części frontendowej, a inne w części backendowej aplikacji. Część frontendowa – odpowiada za wszystko co użytkownik widzi i czego doświadcza – wykorzystuje najczęściej technologie HTML, CSS i JavaScript, natomiast backend – odpowiada za działanie aplikacji od “zaplecza” – wykorzystuje m.in. PHP, Ruby, Java i Python.

Ostateczny dobór technologii aplikacji webowej leży w rękach wykwalifikowanego software house’u, który na podstawie rozmów i analiz proponuje najbardziej opłacalne i efektywne rozwiązanie. 

W doborze ostatecznej technologii często bierze się pod uwagę:

 • Rodzaj projektu – a co za tym idzie potrzeby, które ma spełniać, 
 • Wielkość projektu – uwzględniając przy tym jego złożoność, 
 • Budżet – często większa kwota do dyspozycji pociąga za sobą większe możliwości i bardziej złożone technologie, 
 • Bezpieczeństwo – w tym stale wsparcie i aktualizacje.

Co ma wpływ na koszt stworzenia aplikacji internetowej?

Wycena projektu IT zależy od wymagań firmy. Nie ma ustalonego kosztu, a ostateczna kwota to wypadkowa takich czynników, jak:

 • Rodzaj projektu i zakres wdrażanych funkcjonalności,
 • Zespół – jego wielkość i rodzaj podejmowanej współpracy, 
 • Design i UX – w tym wykorzystywanie gotowych szablonów lub tworzenie produktu „od zera”, 
 • Wykorzystywane technologie, 
 • Ilość i rodzaj testów, które mają za zadanie eliminować błędy, 
 • Ilość oraz rodzaj odbiorców finalnego produktu, 
 • Bieżące utrzymanie.

Proces budowy aplikacji webowej

Proces projektowania aplikacji internetowych to nierzadko bardzo indywidualna kwestia, podyktowana zakresem działań, budżetem i celem do zrealizowania. Krótszy jest w przypadku, gdy chcesz tylko stworzyć MVP (Minimum Viable Product) by jak najszybciej pokazać go inwestorom i użytkownikom. Od początku stawiamy na to by stworzony produkt, nawet w minimalnej wersji był dobrej jakości, tak by później można go rozbudować o nowe funkcjonalności. Najważniejsze, to wybrac software house, który stawia na dobrze zaplanowany, etapowy proces, podczas których należy uwzględnić m.in. design produktu (UX/UI) i sprawny kod.

Za przykładem Studia Software proces tworzenia aplikacji można przedstawić w następujący sposób:

Etap I: Poznanie potrzeb i analiza 

Pierwszy krok w procesie tworzenia sprowadza się do przeanalizowania projektu i wszystkich elementów składowych. Wraz z wybranym software house’m przedyskutujesz zakres pracy, funkcjonalności oraz cele, które ma spełnić docelowy produkt. To na tym etapie tworzony jest szkic strategii oraz padają odpowiedzi na tak kluczowe pytania, jak np. kim jest Twoja grupa odbioców? Czego potrzebują użytkownicy? 

Etap II: Planowanie działań

Powstaje ramowy plan działania, który uwzględnia potrzeby i terminy realizacji. Ustalenie takich działań ma za zadanie zwiększyć szansę na terminowe i satysfakcjonujące zrealizowanie produktu. 

W zależności od potrzeb klienta, jeszcze przed rozpoczęciem pierwszych prac nad linią kodu, odbywa się tzw. kick-off meeting, podczas którego ustala się formę komunikacji, przedstawia członków zespołu, a także planuje sposób zarządzania projektem. 

Etap III: UX, UI, czyli projektowanie aplikacji webowej

Etap, podczas którego planuje się interfejs produktu oraz rozpracowanie jego designu UX/UI w oparciu o doświadczenia użytkownika. Buduje się prototyp aplikacji.

Etap IV: Development

Jest to faza tworzenia aplikacji, w której programiści rozpoczynają główne prace nad projektem. Nad każdym etapem sprintu rozwojowego czuwa kierownik projektu, który razem ekipą deweloperów i właścicielem projektu regularnie omawia bieżące prace. Ponadto, w trakcie prac regularnie odbywają się testy rozwojowe (automatyczne i ręczne), które mają za zadanie eliminować ewentualne błędy. 

Etap V: Wdrożenie aplikacji 

Produkt wypuszczany jest na rynek – na początku wyłącznie dla niewielkiej liczby odbiorców, aby otrzymać pierwszy, istotny feedback.

Etap VI: Monitoring i rozwój

Po wypuszczeniu aplikacji należy nadal śledzić funkcjonowanie aplikacji, odpowiadać na potrzeby użytkowników i planować aktualizacje naprawiające błędy i luki systemowe. Ważne zatem jest, aby software house wdrażał narzędzia do monitorowania, dzięki którym możliwa jest szybka reakcja na awaryjne sytuacje. 

Jak sprawić, aby projekt aplikacji odniósł sukces? 

Na sukces wpływ ma wiele czynników. Bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie do pierwszych etapów prac – w tym pomocne są warsztaty produktowe. To dzięki nim możesz lepiej zrozumieć działanie przyszłego produktu i przeanalizujesz pomysł z wykwalifikowanym sztabem specjalistów, który przedstawi możliwości, omówi poszczególne funkcjonalności i oceni złożoność systemu. 

Na ostateczny wynik i zadowolenie (zarówno Twoje, jak i użytkowników aplikacji) wpływ ma również:

 • Badanie potrzeb i analiza grupy docelowej – w tym analiza konkurencji, na podstawie której stworzysz ścieżkę sukcesu, wytypujesz błędy i znajdziesz najważniejsze korzyści.
 • Planowanie produktu – w planie powinny być uwzględnione funkcjonalności, dostępny budżet i termin realizacji poszczególnych etapów. 
 • Wykwalifikowany partner – własny zespół lub dedykowany outsourcowany zespół, który ma ogromny wpływ na tempo realizacji, produkt końcowy, ponoszone koszty i w ostateczności – osiąganie zamierzonych celów. 
 • Zaangażowanie – oraz stała komunikacja, której podstawą jest szczery feedback, omówienie potrzeb i ewentualnego ryzyka, prewencja ewentualnych działań oraz stała obserwacja rozwoju. 
 • Odpowiednia technologia – której wybór nierzadko określa poszczególne funkcjonalności.

Podsumowanie

Choć stworzenie aplikacji internetowych może na początku się okazać sporym kosztem, to jednak korzyści biznesowe z nich płynące znacznie przewyższają koszty. Internet stał się integralną częścią komunikacji, marketingu i ogólnego modelu biznesowego wszystkich firm. Aby w pełni wykorzystać potencjał firmy i zdobyć znaczny udział w rynku, ważne jest, aby firma wykorzystywała swoją obecność w Internecie jako środek do budowania lojalności wobec marki wśród swoich klientów.

Wydajna aplikacja webowa jest do tego idealnym narzędziem, ponieważ klienci wchodzą w interakcję z firmami za pośrednictwem aplikacji internetowych. Firmy zyskują wtedy przewagę konkurencyjną oraz zyskują na automatyzacji informacji i procesów przy obniżonych kosztach.