Do zgarnięcia 10 tys. zł dla właścicieli domów, ale czas ucieka

Właściciele posiadłości mają szansę zyskać do 10 tys. złotych na zakup i montaż zbiorników do gromadzenia deszczówki. Dofinansowanie może pochodzić od władz miejskich lub samorządów gminnych. Proces składania wniosków jest wciąż otwarty, lecz koniecznie trzeba się pośpieszyć. Nie we wszystkich miejscach nadal jest dostępna taka forma wsparcia.

Różnorodne projekty na szczeblu rządowym i samorządowym regularnie zachęcają do zbierania deszczówki. Pomimo tego, że tegoroczne zgłoszenia do ogólnokrajowego projektu „Moja woda” dobiegły już końca, wielu mieszkańców ma jeszcze możliwość ubiegania się o środki z programów realizowanych na szczeblu lokalnym. Dotyczy to między innymi Wrocławia, Torunia oraz gmin w Małopolsce i na Mazowszu.

Niemniej jednak, osoby zainteresowane takim wsparciem muszą upewnić się, czy ich lokalny samorząd przewiduje taką pomoc oraz czy nabór wniosków jest nadal otwarty. W niektórych miejscowościach termin składania wniosków na bieżący rok już minął. Należy zauważyć, że popularność takich programów nieustannie rośnie, a realizacja projektu trwa do momentu wyczerpania planowanego budżetu.

We Wrocławiu, od 25 marca bieżącego roku, zarówno właściciele nieruchomości, jak i wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe mogą starać się o dofinansowanie w ramach programu „Złap deszcz”. Dotacja ma na celu pokrycie 80% kosztów instalacji retencyjnej. Dla osób prywatnych limit wynosi 5 tys. złotych, natomiast dla wspólnot i spółdzielni limit to 10 tys. złotych. Na realizację programu w tym roku przeznaczono 600 tys. złotych. W ubiegłym roku ta sama kwota została wykorzystana w ciągu zaledwie dwóch tygodni.

Możliwość uzyskania dofinansowania do małej retencji jest również dostępna, między innymi, w Toruniu. Program rozpoczął się pod koniec marca i będzie trwał do momentu wyczerpania środków. Do dyspozycji jest 200 tys. złotych. Dotacja pokrywa do 80% kosztów. Maksymalne kwoty dofinansowania to: 700 zł na zbiornik naziemny, 7,5 tys. zł na zbiornik podziemny oraz 9 tys. zł na system bioretencji lub system nawadniania z wykorzystaniem wód deszczowych.

W Warszawie tegoroczny termin składania wniosków upłynął 2 kwietnia, zaś w Łodzi 25 marca. Ten typ programu jest realizowany każdego roku.