Eksport towarów do Chin: szanse i wyzwania dla przedsiębiorstw

Nie ulega wątpliwościom, że Chiny stanowią ogromny i bardzo nowoczesny rynek o potężnym potencjale zakupowym, szczególnie dzięki dynamicznie rozwijającej się i bogacącej się klasie średniej. Ten rynek kojarzony jest głównie z globalnym handlem, co ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości – Chiny są strategicznym partnerem zarówno dla importu, jak i eksportu Unii Europejskiej. Fakt ten sprawia, że sukcesywnie rośnie liczba przedsiębiorców z Polski, którzy decydują się na eksport towarów do Chin. Próg wejścia na rynek chiński jest jednak wysoki, a zaplanowanie skutecznej strategii sprzedaży bynajmniej nie należy do łatwych zadań – w Państwie Środka kluczowa okazuje się przede wszystkim wysoka jakość produktu. Sprawdź, jakie szanse i wyzwania otwiera przed polskimi firmami eksport towarów do Chin!

Eksport towarów do Chin – szansa na rozwój polskich firm

Chiński rynek zbytu – za sprawą swojej gigantycznej skali konsumenckiej (populacja Chin liczy bowiem ponad 1,4 mld ludzi) – przejawia ogromny potencjał do skutecznej sprzedaży, otwierając jednocześnie szerokie możliwości dla polskich ambitnych przedsiębiorców. Warto odnotować, że sprzyjającą okolicznością okazuje się również wzrost zamożności tamtejszej klasy średniej, stanowiącej główną grupę konsumentów, która jest najbardziej otwarta na artykuły z importu. To sprawia, że w Państwie Środka stale rośnie zapotrzebowanie na towary zagraniczne, zwłaszcza na tzw. produkty premium. To ogromne zapotrzebowanie tworzy świetną okazję dla zagranicznych przedsiębiorców posiadających atrakcyjne oferty produktowe. W rezultacie rynek chiński z pewnością staje się dziś ważnym i obiecującym kierunkiem rozwoju dla europejskich firm, które coraz śmielej decydują się korzystać z tych możliwości, rozpoczynając eksport towarów do Chin.

Myśląc o licznych korzyściach, nie można jednak zapominać o tym, że sama procedura eksportu towarów do Chin wiąże się z konkretnymi i często bardzo wysokimi wymaganiami (zwłaszcza w odniesieniu do jakości produktów). Z tego powodu eksport do Chin nadal stanowi duże i wymagające wyzwanie dla firm z Polski.

Jakie towary najczęściej eksportujemy z Polski do Chin?

Największy udział w towarach eksportowanych z Polski do Państwa Środka mają surowce i półprodukty, w tym szczególnie:

  • metale nieszlachetne i wyroby (zwłaszcza miedź);

  • maszyny, urządzenia mechaniczne i elektroniczne oraz ich komponenty;

  • części do pojazdów silnikowych;

  • meble i oświetlenie;

  • kosmetyki i perfumy;

  • produkty rolno-spożywcze (zwłaszcza mleko UHT, mleko w proszku, pióra, puch, alkohol);

  • suplementy diety, sprzęt medyczny oraz komponenty farmaceutyczne.

Eksport towarów do Chin – czy to szansa dla każdego?

Warto podkreślić, że wejście na chiński rynek jest procesem dość skomplikowanym, a samo prowadzenie handlu w Chinach bywa naprawdę wymagającym zadaniem. Dodatkowe trudności wynikają z zawiłych przepisów importowych obowiązujących w Państwie Środka, które są często poddawane licznym i szybkim zmianom. Dlatego też, planując strategię eksportu do Chin, warto skorzystać z usług profesjonalnego i doświadczonego agenta handlowego, najlepiej obecnego na miejscu w Chinach i dobrze zaznajomionego z tamtejszym środowiskiem biznesowym. Handel z Chińczykami wymaga bowiem odstąpienia od wielu znanych w Europie reguł i opracowania zupełnie nowej strategii, która w pełni uwzględni specyficzne wymagania i uwarunkowania azjatyckiego rynku.