Jak odrzucić spadek w sądzie?

Śmierć bliskiej osoby powoduje, że spadkobierca nabywa spadek z mocy prawa. Istnieje kilka rozwiązań, na przykład przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzucenie. Jeśli podejrzewasz, że w skład masy spadkowej wchodzą długi, których wartość przekracza wysokość majątku pozostawionego przez zmarłego, możesz odrzucić taki spadek. Jak to zrobić?

Odrzucenie spadku w sądzie – kiedy jest możliwe?

Osoby, które nie chcą przyjąć spadku – z uwagi na spore zadłużenie spadkodawcy lub z innych przyczyn – mogą zdecydować się na jego odrzucenie. Jest to czynność prawna, która jest szczegółowo regulowana przez Kodeks Cywilny. Na odrzucenie spadku bardzo często decydują się osoby, które obawiają się przejęcia długów zmarłego. Inną przyczyną mogą być skomplikowane relacje rodzinne lub brak środków na zajmowanie się dziedziczoną nieruchomością.

Na odrzucenie spadku mogą zdecydować się wszystkie osoby, które są pełnoletnie i mają pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Jeśli głównym spadkobiercą jest małoletnie dziecko, możliwe jest złożenie oświadczenia o odrzucenia spadku przez przedstawiciela ustawowego – czyli najczęściej przez rodzica.

Jak odrzucić spadek w sądzie?

Aby odrzucić spadek, spadkobierca musi złożyć specjalne oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem. W tym celu należy udać się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania.

W sądzie należy złożyć wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Dodatkowo do pisma tego należy dołączyć wypis aktu zgonu lub prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu danej osoby za zmarłą. Konieczne będzie również uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 50 zł – dowód uiszczenia opłaty trzeba dołączyć do wniosku.

Po złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku, sąd podejmie decyzję w tej sprawie. Jeśli wszystkie wymagane dokumenty nie będą budziły żadnych wątpliwości i procedura została poprawnie zrealizowana, sąd formalnie zatwierdzi odrzucenie spadku.

Alternatywą może być odrzucenie spadku u notariusza. W tym celu należy złożyć przed notariuszem odpowiednie oświadczenie o odrzuceniu spadku. Takie rozwiązanie jest jednak nieco droższe, choć może trwać nieco krócej.

Więcej informacji na temat tego, jak odrzucić spadek w sądzie, znajdziesz tutaj: https://kancelaria-temida.com/spadki/

Odrzucenie spadku – kto dziedziczy?

Warto mieć świadomość tego, jakie są skutki odrzucenia spadku w sądzie. Otóż zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w przypadku odrzucenia spadku przez pierwszego spadkobiercę, w następnej kolejności do dziedziczenia powołani są jego zstępni, czyli dzieci. Oznacza to, że spadek przypadnie innym członkom rodziny.

Jest to bardzo istotna informacja, szczególnie w sytuacji, gdy spadkodawca posiadał bardzo duże zadłużenie, które w istotny sposób przewyższa wartość pozostawionego majątku. Być może lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Należy pamiętać, że odrzucenie spadku jest tylko jednym z dostępnym rozwiązań. Spadkobierca może również zdecydować się na przyjęcie spadku wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi) lub na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi). W przypadku drugiego rozwiązania spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi zmarłego tylko do wysokości pozostawionego majątku.

Być może zainteresuje Cię również to, w jakim terminie trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe: https://kancelaria-temida.com/w-jakim-terminie-nalezy-przeprowadzic-postepowanie-spadkowe/

Warto skorzystać z pomocy prawnej!

Sprawy spadkowe bywają bardzo skomplikowane – również wtedy, gdy główny spadkobierca decyduje się na odrzucenie spadku. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy prawnej. Doświadczony prawnik będzie w stanie doradzić, czy odrzucenie spadku rzeczywiście jest najlepszym rozwiązaniem, co z pewnością pozwoli na podjęcie decyzji. Oczywiście zapewni on również pełne wsparcie podczas składania wniosku w sądzie, a także w przypadku ewentualnego postępowania spadkowego.