Jak prawidłowo niszczyć dane zawarte na różnych typach nośników informacji?

Dokumenty mogą być przechowywane w formie papierowej, ale nie tylko. W dzisiejszych czasach coraz częściej wykorzystuje się w tym celu cyfrowe nośniki danych, takie jak dyski twarde, płyty czy karty pamięci USB. Niezależnie od formy zapisu, trzeba jednak pamiętać o regułach bezpieczeństwa. Przetwarzanie danych osobowych, finansowych czy medycznych wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga szczególnego podejścia. Takie kwestie regulowane są przepisami prawa. Niedopilnowanie obowiązków w tym zakresie może stanowić źródło potencjalnych problemów.

W jaki sposób powinno przebiegać niszczenie dokumentów?

Wrażliwe informacje są często przechowywane w formie papierowej. Aby niszczenie dokumentów przebiegało prawidłowo, trzeba zadbać o zachowanie wszelkich norm bezpieczeństwa. Profesjonalna firma destroy.pl działa według procedur, które pozwalają na skuteczne usunięcie nadmiaru papieru z organizacji. Dostęp do akt jest odpowiednio chroniony już na etapie transportu. Ich utylizacja odbywa się w profesjonalnej niszczarni zgodnie z międzynarodową normą ISO 21964.

Obiekty, w których przebiega utylizacja akt, zabezpieczone są obecnością licznych barier logicznych i fizycznych. Nowoczesny system monitoringu, instalacje przeciwpożarowe i alarmy antywłamaniowe uniemożliwiają przedostanie się do środka osobom niepowołanym. Nad poprawnym przebiegiem całego procesu czuwa doświadczona załoga. Wszyscy zatrudnieni pracownicy dysponują zaświadczeniem o niekaralności. Zobowiązani są ponadto do przestrzegania tajemnicy służbowej. Wejdź na stronę: destroy.pl/niszczenie-dokumentow/, aby dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego niszczenia dokumentów.

Jak utylizować elektroniczne nośniki informacji?

Również utylizacja elektronicznych nośników informacji musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi standardami. Do przechowywania danych najczęściej wykorzystuje się dyski HDD: destroy.pl/niszczenie-dyskow-twardych/. Ich skasowanie z nośnika nie wystarczy, ponieważ osoby dysponujące odpowiednimi umiejętnościami z dużym prawdopodobieństwem będą w stanie je odtworzyć. Tylko fizyczna utylizacja pozwala wykluczyć możliwość ponownego odczytania informacji. Aby to zrobić, trzeba jednak skorzystać ze specjalistycznego sprzęt. Takimi urządzeniami dysponują jedynie profesjonaliści.

Skuteczną metodą niszczenia elektronicznych nośników danych jest demagnetyzacja. Urządzenie generuje pole magnetyczne przeciwne do magnetyzacji dysku, usuwając znajdujący się na nim zapis. Można w ten sposób zutylizować takie nośniki informacji, jak: płyty CD/DVD, Blue-ray, karty pamięci USB, dyski twarde, karty kredytowe, taśmy magnetofonowe i video (VHS), dyskietki, mikro-chipy, folie do prezentacji, bezpieczne koperty do przewozu pieniędzy, a także kopie zapasowe taśm. Wejdź na stronę: destroy.pl/niszczenie-nosnikow-danych/, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Warto zdecydować się na takie rozwiązanie, aby mieć gwarancję pełnego bezpieczeństwa.