Kredytobiorcy w obliczu zmian? Jakie regulacje zastąpią kredytowe okresy wakacyjne?

Zgoda na korzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców lub możliwość skorzystania z kredytowych okresów wakacyjnych. Te dwie opcje pojawiły się podczas dyskusji nad propozycjami rządowymi dotyczącymi nowych regulacji mających zastąpić istniejące kredytowe przerwy w spłatach. Szczególnie podkreślano, że te ostatnie nie powinny obejmować kredytów o stałej stopie procentowej na określony czas.

W końcówce grudnia ministrowie finansów przedstawili propozycję zmiany ustawy mającej na celu wsparcie kredytobiorców, którzy zdecydowali się na kredyty hipoteczne, lecz obecnie przeżywają trudności finansowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2452 ze zm.), a także ustawy dotyczącej finansowania społecznościowego dla przedsiębiorców oraz pomocy dla kredytobiorców (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 414 ze zm.). Zaproponowane poprawki wiążą pomoc w spłacie kredytów hipotecznych z aktualną sytuacją finansową kredytobiorcy, kończąc jednocześnie z instytucją kredytowych przerw w spłatach dla wszystkich. Okres na zgłoszenie opinii na temat propozycji był dość krótki.

Z odpowiedzi wynika, że zmiana zasad korzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców została ciepło przyjęta. Prawo do kredytowych przerw w spłatach spotkało się natomiast ze zdecydowanie chłodniejszym odbiorem – nie wszystkim podoba się ten pomysł.

Rzecznik praw konsumenta finansowych podkreśla, że propozycje zawarte w planowanej ustawie, takie jak liberalizacja kryteriów dla otrzymania wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, wydłużenie okresu udzielania pomocy oraz zwiększenie maksymalnej kwoty wsparcia, pozwolą większej liczbie kredytobiorców korzystać z mechanizmów pomocy i są oczywiście korzystne dla nich. Rzecznik jednak zauważa brak koherencji między przesłankami uzyskania wsparcia z Funduszu a przesłankami umorzenia długu kredytobiorcy wobec Funduszu.