Jak wybrać sygnalizatory wahadłowe?

Zarządcy dróg oraz podmioty zajmujące się organizacją ruchu na remontowanych odcinkach jezdni powinni wiedzieć, jakie są powszechnie stosowane sygnalizatory wahadłowe. To urządzenia wskazujące wykorzystywane przede wszystkim okresowo w razie konieczności tymczasowej reorganizacji ruchu pojazdów na wybranych drogach. Z tego poradnika dowiesz się, jak wybrać sygnalizatory wahadłowe i gdzie znajdują zastosowanie takie urządzenia wskazujące.

Czym jest i kiedy stosuje się sygnalizację wahadłową?

Sygnalizatory wahadłowe są urządzeniami, które są niezbędne do zastosowania na zwężeniach dróg oraz w miejscach, gdzie występują niebezpieczne elementy infrastruktury drogowej. Jeśli nie ma możliwości przejazdu aut jednocześnie w obu kierunkach, koniecznie trzeba stosować sygnalizatory wahadłowe.

Sygnalizatory wahadłowe stosuje się na drogach w przestrzeni publicznej, jeśli zachodzą następujące warunki:

 • odcinek drogi ze zwężeniem po jednej stronie jest dłuższy niż 50 metrów przy zachowaniu natężenia ruchu na poziomie co najmniej 500 pojazdów na godzinę w obu kierunkach,
 • zachodzi bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów z powodu, np., pochylenia jezdni,
 • w miejscu niebezpiecznym brak sygnalizatorów wahadłowych spowoduje problemy z udzieleniem pierwszeństwa przejazdu.

Odpowiadasz za reorganizację ruchu drogowego na czas przeprowadzenia prac remontowych nawierzchni asfaltowej lub rozbudowy drogi? W takiej sytuacji potrzebujesz profesjonalnych i sprawnych sygnalizatorów wahadłowych. Możesz je zamówić w sklepie internetowym na stronie: https://znakidrogowe24.pl/pl/c/Sygnalizatory-wahadlowe/746.

Jakie są wymogi techniczne dla sygnalizatorów wahadłowych?

W Polsce obowiązują jasne regulacje odnoszące się do warunków technicznych, które muszą spełniać stosowane sygnalizatory wahadłowe. Urządzenia trójkomorowe muszą występować o średnicy okręgów świetlnych w rozmiarze 200 lub 300 mm, natomiast sygnalizatory wahadłowe dwukomorowe o średnicy 300 mm.

Warto dodać, że do sygnalizacji wahadłowej stosuje się tylko dwie barwy: czerwona i zielona. W tym przypadku nie ma konieczności stosowania dodatkowego koloru pomarańczowego. Zgodnie z przepisami sygnalizacja wahadłowa powinna być też oznakowana znakiem drogowym A-29 Sygnały świetlne.

Do czego przydaje się sygnalizator wahadłowy w infrastrukturze drogowej?

Jest co najmniej kilka sytuacji, w których sprawdzają się sygnalizatory wahadłowe. Gotowy zestaw 2-komorowy w technologii LED pozwala na:

 • bezpieczne zarządzanie ruchem pojazdów na drogach, gdzie występują zwężenia jezdni lub inne przeszkody,
 • zmniejszenie strat czasu potrzebnego na przejechanie zwężonego odcinka drogi,
 • poprawę przepustowości ruchu pojazdów.

Warto też dodać, że nowoczesne sygnalizatory wahadłowe mogą pracować w trybie dobowym i tygodniowym. To możliwe dzięki innowacyjnym sterownikom, które można dowolnie zaprogramować wedle potrzeb sytuacji.

Zakup sygnalizatora wahadłowego – na co zwrócić uwagę?

Przed zakupem konkretnego modelu sygnalizatora wahadłowego trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na takie parametry, jak:

 • średnica klosza,
 • źródło światła, np. diody LED,
 • sposób zasilania sygnalizatora wahadłowego,
 • rodzaj sterowania sygnalizatorem,
 • materiał wykonania.

Kupując sygnalizator wahadłowy, warto też wybierać tylko taki model, który spełnia normy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.[1]

To gwarancja, że wybrana sygnalizacja wahadłowa będzie gwarantowała maksimum bezpieczeństwa na danym odcinku drogi i jednocześnie pozwoli na legalne zarządzanie ruchem drogowym przez zarządcę lub inny podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo na drodze.

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20032202181