Kredyt denominowany a kredyt indeksowany – na jakie warunki sądów mogą liczyć frankowicze?

Nie milkną echa wokół kredytów hipotecznych zaciągniętych w walutach obcych, głównie we frankach szwajcarskich (CHF). Roszczenia frankowiczów w wielu przypadkach mogą okazać się uzasadnione. Podstawą do ich wysunięcia jest zarzut abuzywności postanowień, który odnosi się do kredytów denominowanych. Wątpliwości wzbudzają obowiązujące wówczas zasady nominacji kredytów i sposoby ich uruchamiania. W wielu przypadkach okazywało się, że klauzule pozwalały bankom w arbitralny sposób ustalać wysokości zaciągniętych przez kredytobiorców zobowiązań, za bazę przyjmując tabele kursowe nieoddające tego, w jaki sposób kurs był w ogóle ustalany.

Różnice między kredytem denominowanym a indeksowanym

Kredyt denominowany i indeksowany to dwa różniące się między sobą pojęcia, choć w praktyce odnoszą się do zobowiązań hipotecznych zaciągniętych w walucie CHF. Tymczasem z definicji są to dwa różne określenia:

  • kredyt denominowany we frankach – to kredyt, w którym kwota salda technicznego została w umowie wyrażona w walucie obcej, a w chwili wypłacenia bank ustalił wysokość zobowiązania w walucie PLN, opierając się o kurs franka ustalony arbitralnie,
  • kredyt indeksowany kursem franka szwajcarskiego – to kredyt, którego kwota jest ujęta w PLN, natomiast saldo kredytu i wysokość raty zależą od obowiązującego w danym momencie kursu CHF. Dlatego też wartość rat przeliczona w momencie uruchamiania kredytu wielokrotnie może ulec zmianie w czasie całego okresu kredytowania.

Skąd wzięły się wszystkie problemy frankowiczów? Banki dokonywały indeksacji po podpisaniu umowy, po kursie, którego kredytobiorcy nie znali. Decyzja o nim należała wyłącznie do banku.

Rozstrzygnięcia sądowe dostępne dla frankowiczów

Rozpoczęcie całej procedury ubiegania się o nadpłaty czy straty finansowe z powodu zaciągnięcia kredyt w walucie CHF warto rozpocząć od zatrudnienia dobrego adwokata. Są kancelarie specjalizujące się tylko w tym obszarze, dlatego ich wiedza oraz doświadczenie w podobnych sprawach są nie do przecenienia. Możesz skonsultować się np. z https://kaczmarskizurowski.pl.

Odfrankowienie kredytu w CHF

Osoby, które zaciągnęły kredyty frankowe, mogą ubiegać się o „odfrankowienie” kredytu zarówno denominowanego, jak i indeksowanego. Zyskać można wówczas bardziej przejrzyste i przewidywalne warunki na podstawie zasad wskazanych w umowie. Często okazuje się także, że w okresie kredytowania kredytobiorca dokonał nadpłat na poczet spłaty swojego zobowiązania, o których zwrot może się ubiegać bezpośrednio w banku. Innymi zarzutami, jakie można podnieść są te o nieprawidłowo obliczonych kosztach lub brak informacji o całkowitych kosztach kredytu czy rzeczywistej roczne stopie procentowej. To istotne wartości pozwalające zrozumieć funkcjonowanie instrumentu finansowego oraz przewidzieć, jak będzie kształtowała się jego spłata na przestrzeni lat. Brak takiej wiedzy mógł wprowadzić wielu zaciągających kredyty w błąd.

Przy pomocy adwokata można też wnieść zarzuty dotyczące niedozwolonych klauzul ubezpieczeniowych.