Likwidacja spółki – na czym polega?

Różnego rodzaju spółki, jakie przewiduje prawo – zarówno osobowe, jak i kapitałowe – służą przede wszystkim do prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego ich zakładanie oraz likwidacja przeważnie są związane z rozpoczynaniem lub finalizacją własnego biznesu. O czym należy pamiętać likwidując spółkę?

Likwidacja spółki – od czego zacząć?

Likwidacja spółki – bez względu na jej rodzaj – to po prostu zakończenie jej bytu prawnego. Mówiąc inaczej po zakończeniu procedury likwidacyjnej spółka po prostu przestaje istnieć. Oczywiście im bardziej rozbudowana działalność spółki oraz jej forma prawna, tym z większą liczbą formalności należy się uporać przy jej likwidacji.

Jednak za nim przedsiębiorca działający w formie spółki rozpocznie procedurę jej zamknięcia, powinien przeanalizować kilka kwestii – przede wszystkim zdecydować w jaki sposób zakończy jej sprawy oraz pamiętać o spieniężeniu majątku. Wcześniejsze przeanalizowanie tych zagadnień znacząco ułatwi sam proces likwidacji.

Skoro likwidacja spółki ma doprowadzić do zakończenia jej istnienia, nie może pozostać po niej żaden majątek. Nie jest możliwe także dalsze wykonywanie umów czy świadczenie usług, do których została utworzona spółka. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem procedury likwidacyjnej warto ustalić te zagadnienia. Już na tym etapie nieocenionym wsparciem może okazać się kancelaria adwokacka.

Formalności związane z likwidacją spółki

Procedura likwidacji spółki zmierza do jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego. O otwarciu likwidacji należy – za pomocą urzędowego formularza – poinformować KRS. Informację tę należy przekazać w ciągu siedmiu dni od otwarcia likwidacji – a więc podjęcia stosownej uchwały przez wspólników. Również do samego wykreślenia spółki zaś konieczne jest złożenie stosownego wniosku do sądu rejestrowego. Co prawda także składa się go na specjalnym formularzu, jednak przekazanie przedmiotowego wniosku do sądu ma sens dopiero wówczas, gdy zostaną spełnione wszelkie przesłanki umożliwiające jego uwzględnienie oraz skompletowane wszystkie dokumentów. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji oraz protokół potwierdzający zatwierdzenie bilansu likwidacyjnego.

Dlatego obok wspomnianego już zakończenia spraw spółki oraz upłynnienia jej majątku, konieczna jest także spłata wierzytelności – zarówno wobec kontrahentów, jak i fiskusa czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź innych organów państwowych. Bez tego sąd rejestrowy nie wykreśli spółki z KRS. Należy także pamiętać, że w ramach postępowania likwidacyjnego można podejmować tylko takie czynności, które zmierzają do zakończenia istnienia spółki. Niedopuszczalne więc jest podejmowanie na tym etapie nowych inicjatyw biznesowych czy nabywanie nowych składników majątkowych. Nie ma więc wątpliwości, że likwidacja spółki to skomplikowana procedura. Dlatego pomoc, jaką może zaoferować kancelaria adwokacka specjalizująca się w likwidacjach spółek pozwala na znaczące odciążenie likwidatorów.