Modernizacja procesów komunikacji w związku z likwidacją funduszy inwestycyjnych

Kiedy fundusz inwestycyjny jest w trakcie likwidacji, wszelkie informacje na ten temat będą teraz dostępne na stronie internetowej osoby zarządzającej likwidacją. W przypadkach, gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) nie odpowiada za likwidację, informacje te będą również udostępnione na ich stronie internetowej, jako że TFI będzie reprezentować likwidowany fundusz w kontakcie z otoczeniem. To zmiany, które zostały wprowadzone w nowym projekcie regulacji dotyczących procesu likwidacji funduszy inwestycyjnych, oznaczonym numerem RD 29.

Nowa procedura eliminuje również konieczność przesyłania przez likwidatora sprawozdań finansowych radzie i zgromadzeniu inwestorów w dniu rozpoczęcia procesu likwidacji. Zamiast tego, takie informacje będą publikowane online. Pierwsze sprawozdanie zostanie ogłoszone natychmiast po jego przygotowaniu na początku procesu likwidacji, a kolejne – po sprawdzeniu przez firmę audytorską.

Ministerstwo Finansów, które stoi za tym projektem, podkreśla, że wprowadzane zmiany umożliwiają zarówno uczestnikom funduszu w trakcie likwidacji, jak i jego wierzycielom szybki dostęp do sprawdzonych informacji. Dotychczas, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogłoszenia o rozpoczęciu procesu likwidacji funduszu inwestycyjnego oraz o dacie jego ostatecznego zamknięcia były opublikowane w formie papierowej w specjalnych publikacjach określonych w statutach poszczególnych funduszy. Ministerstwo Finansów uważa jednak, że to rozwiązanie „ogranicza publiczny dostęp do istotnych informacji i nie jest zgodne z aktualnie stosowanymi metodami komunikacji funduszy inwestycyjnych z inwestorami, dlatego wymaga zmiany”.