Nowe regulacje dotyczące nagród jubileuszowych i odpraw w sektorze publicznym: do 400% pensji

Zmiana przepisów dotyczących nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz rentowych w sektorze publicznym przynosi radosne wieści dla pracowników budżetówki. Od listopada 2023 roku, wprowadzone nowelizacje zezwalają na znaczne podwyższenie tychże świadczeń. Kto może liczyć na dodatkowe środki finansowe i jakie są szczegóły nowych regulacji?

Według nowych zasad, nagrody jubileuszowe oraz odprawy dla personelu pracującego w publicznych jednostkach budżetowych zostały istotnie podniesione. Nowe regulacje wprowadzono w życie w listopadzie 2023 roku, zmieniając rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 kwietnia 2008 roku. Rozporządzenie to dotyczyło warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń pracowniczych dla osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 914).

Warto jednak podkreślić, że nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem gwarantowanym przez Kodeks pracy. Oznacza to, że nie jest ona dostępna dla każdego pracownika, nawet jeśli ten posiada długotrwały staż pracy w jednym miejscu lub łączny staż pracy w wielu instytucjach.

Określone grupy zawodowe mają prawo do otrzymania nagrody jubileuszowej, a zasady jej przyznawania są regulowane w aktach wykonawczych do ustaw dotyczących tych grup. Przykładowo, nagroda jubileuszowa przysługuje m.in. nauczycielom, pracownikom samorządowym, pracownikom służby cywilnej, pracownikom służby zdrowia, pracownikom urzędów skarbowych oraz górnikom.