Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie – jakie są obowiązki przedsiębiorcy?

Szczególnie w ostatnich latach ochrona środowiska jest popularnym tematem. Z myślą o skuteczniejszej ochronie środowiska na przedsiębiorców zostały nałożone dodatkowe obowiązki. O czym dokładnie mowa?

Sprawozdanie o odpadach – BDO

Ochrona środowiska naturalnego wymaga eliminowania dzikich wysypisk i wykorzystania w większym niż dotychczas stopniu recyklingu. Stąd też niektóre firmy mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do BDO. Czym jest BDO? To baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Obowiązek złożenia wniosku do BDO i składania sprawozdań mają m.in.:

  • firmy zajmujące się wprowadzaniem na krajowy rynek samochodów, sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, olejów, opon pneumatycznych;
  • firmy zajmujące się transportem odpadów;
  • sklepy i hurtownie, w których klienci mogą kupić produkty wykonane z tworzyw sztucznych.

Ochrona środowiska naturalnego a KOBiZE

Współcześnie niemal każda firma korzysta z samochodu. Obowiązki z zakresu ochrony środowiska w firmie obejmują także konieczność rejestracji w KOBiZE – krajowej bazie o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, która jest prowadzona przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska.

Rejestracja w KOBiZE nie dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw korzystających z pojazdów – ten obowiązek spoczywa na każdej firmie, której działalność powoduje emisję gazów cieplarnianych. Podobnie jak w przypadku BDO, organizacje mają obowiązek sporządzać roczne sprawozdanie w wersji elektronicznej.

Opłata produktowa

Do zagadnień dotyczących ochrony środowiska należy również opłata produktowa. Mogłoby się wydawać, że odnosi się ona głównie do producentów, którzy z naturalnych powodów pakują wyroby w opakowania. W rzeczywistości grono przedsiębiorców zobowiązanych do jej ponoszenia jest znacznie większe.

Obowiązki w zakresie ochrony środowiska – opłata produktowa dotyczy:

  • sprzedawców – np. właścicieli sklepów internetowych, którzy pakują zamówione towary na czas ich wysyłki;
  • przedsiębiorców wprowadzających importowane produkty – jeżeli produkty te są sprzedawane w opakowaniach.

Aby jednak przedsiębiorca miał obowiązek zapłacić opłatę produktową, nie wystarczy, że sprzedaje produkty w opakowaniach – kluczowe jest to, czy zapewnia recykling na odpowiednim poziomie.