Outsourcing a rozwój zawodowy – jak firmy mogą wspierać swoich pracowników

Outsourcing to pojęcie doskonale znane każdemu, kto w mniejszym lub większym stopniu jest związany ze światem biznesu. Firmy coraz częściej decydują się delegować konkretne obszary działalności firmom specjalistycznym, które dany proces wykonają szybciej, lepiej i co równie istotne, taniej. Jak outsourcing ma się do rozwoju zawodowego naszej kadry pracowniczej?

Czym jest outsourcing?

Zacznijmy od dokładnego wyjaśnienia pojęcia outsourcingu. To proces przekazywania zadań, funkcji lub całych projektów firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w tym konkretnym obszarze działalności. Przykłady można mnożyć. Każda firma zarejestrowana na rynku musi wywiązywać się z obowiązków sprawozdawczo-podatkowych. Nie jest jednak powiedziane, że każdy przedsiębiorca musi być w tym zakresie ekspertem, dlatego tak powszechnie deleguje się ten element aktywności firmy do specjalistycznego biura rachunkowego.

Utrzymywanie infrastruktury informatycznej, sprzątanie budynku, transport produktów, rozwój strony internetowej – wszystkie te procesy możemy delegować specjalistom, którzy od lat zajmują się tylko tym konkretnym zadaniem.

Rola outsourcingu w biznesie wzrasta z roku na rok i coraz to więcej elementów działania firmy jest oddawane wykonawcom zewnętrznym. Jest to związane z konkretnymi zaletami, takimi jak:

  • wyższa jakość realizowanych procesów;
  • niższe koszty w porównaniu do utrzymywania dodatkowego personelu i infrastruktury;
  • większa efektywność;
  • podział ryzyka w przypadku błędów lub nieścisłości.

Czy zatem rozwój zawodowy pracowników może być uznany za obszar, w którym outsourcing ma potencjał? Przekonajmy się.

Jak outsourcing wspiera rozwój zawodowy pracowników?

Dzisiaj każdy przedsiębiorca doskonale wie, że jednym z najistotniejszych zasobów w firmie są zasoby ludzkie, rozumiane jako pracownicy, kierownicy i kadra zarządzająca. To od ich kompetencji (zarówno technicznych, jak i miękkich), zaangażowania i kreatywności zależy, czy nasza firma będzie rozwijać się w sposób optymalny i czy będziemy w stanie utrzymać potencjalną przewagę konkurencyjną.

Szkolenia, zarówno te przeznaczone dla nowych pracowników, jak i tych pracujących od dawna to bardzo istotny aspekt zarządzania zasobami ludzkimi. Bez ciągłego rozwoju, poznawania nowych technologii, wdrażania w nowe rozwiązania i systemy, ciężko mówić o odpowiednich warunkach do zarządzania firmą. By jednak zapewnić wysoką jakość szkoleń i warsztatów, warto zainwestować w usługi outsourcingowe dla firm, które skupiają się właśnie na obszarze szkolenia i rozwoju zawodowego.

Jakie są korzyści z outsourcingu w zakresie szkoleń? Przede wszystkim bezsprzeczna wartość dodana, która płynie z prowadzenia profesjonalnych warsztatów. Trenerzy z wieloletnim doświadczeniem wiedzą, jak przekazać wiedzę, która później może być wykorzystana w praktyce. Z drugiej strony jest to znacznie tańsze, niż zatrudnienie i wspieranie wewnętrznych trenerów, którzy bardzo często przez większość roku nie mają co robić, lub ich czas pracy jest nieefektywnie podzielony na inne obowiązki służbowe.

Rozwój umiejętności i szkolenia outsourcingowe

Rozwój zawodowy naszych pracowników na wielu polach powinien być priorytetem, który da naszej organizacji potencjał do ciągłego doskonalenia się. Jeśli jednak chcemy, by szkolenia były wartościowe, warto zastanowić się nad outsourcowaniem tego obszaru działalności.

Indywidualne podejście do każdego uczestnika, profesjonalne materiały szkoleniowe, świetnie wykwalifikowani trenerzy, którzy są ekspertami w danej dziedzinie – ciężko zapewnić takie warunki rozwojowe w ramach wewnętrznych struktur firmy. Z takim wsparciem każdy pracownik będzie czuł się doceniony, zaangażowany w pracę, a przy okazji, w długim terminie zwiększą się jego kwalifikacje, co wpłynie na całą naszą organizację.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Fortuna Outsourcing.