Podejście do odmiany zarobków w sektorze opieki zdrowotnej od lipca 2024: Jakie płace czekają na pracowników służby zdrowia?

Zarówno lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom, jak i innym specjalistom zatrudnionym w publicznych jednostkach ochrony zdrowia przysługują podwyżki wynagrodzeń, które mają nadejść 1 lipca 2024 r. Wyszczególnione stawki przewidują najwyższą minimalną pensję na poziomie 10375,45 zł, natomiast najniższa wynosić będzie 4651 zł brutto. Są to pensje gwarantowane, co implikuje, że pracownicy sektora medycznego nie mogą otrzymać mniej. Jak dokładnie prezentują się wynagrodzenia pracowników służby zdrowia od 1 lipca 2024 r.? Oto szczegółowe dane.

Podwyżki płac w sferze ochrony zdrowia obejmują wielu specjalistów, takich jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, opiekunowie, diagnostycy, fizjoterapeuci czy personel pomocniczy. Zmienione stawki zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2024 roku – co jest już dobrze rozpoznawalnym zwyczajem. Jaki wzrost wynagrodzeń czeka pracowników szpitali, przychodni oraz publicznych centrów zdrowia?

Przepisy Ustawy o ustalaniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych regulują pensje w publicznej sferze ochrony zdrowia. Zgodnie z tymi przepisami, od 1 lipca każdego roku następuje rewaloryzacja minimalnych pensji. Ale jak oblicza się taką rewaloryzację?

Według komunikatu wydanego przez Główny Urząd Statystyczny, średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7155,48 zł. W porównaniu do poprzedniego roku, kiedy średnia płaca wynosiła 6346,15 zł, zanotowano wzrost o 809 zł. Zgodnie z tym trendem wzrostu kwoty bazowej, minimalne pensje w sektorze opieki zdrowotnej również są podbijane.

Warto jednak pamiętać, że ustawa określa jedynie minimalne płace zasadnicze. Oznacza to, że zarobki medyków i innych pracowników służby zdrowia mogą być wyższe. To właśnie placówki mają prawo do ustalenia wyższych płac zasadniczych dla swoich pracowników. Dodatkowo, na podstawie tych kwot liczone są różne dodatki, takie jak:

  • Dodatek stażowy – gwarantowany ustawowo, może wynosić do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
  • Dodatek za pracę nocną – 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.
  • Dodatek za pracę w dni wolne – 45% stawki godzinowej za każdą godzinę pracy.
  • Dodatek za dyżury medyczne – płatny jak praca w godzinach nadliczbowych, wynoszący 50% lub 100% wynagrodzenia za każdą godzinę dyżuru.

Od 1 lipca 2024 roku nastąpi rewaloryzacja najniższych zarobków w publicznej ochronie zdrowia. Podwyżki obejmą niektóre grupy pracowników zatrudnionych w placówkach leczniczych, takie jak lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci, diagnostyki laboratoryjni, opiekunowie medyczni, sanitariusze i psycholodzy. Warto jednak pamiętać, że podwyżki dotyczą wyłącznie personelu medycznego oraz pomocniczego zatrudnionych w publicznych placówkach służby zdrowia. Minimalne progi wynagrodzeń nie dotyczą osób pracujących w prywatnych szpitalach, przychodniach i innych placówkach opieki zdrowotnej.