Podzielone opinie organizacji pozarządowych na temat poprawek Senatu do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Kolejne posiedzenie Sejmu jest zaplanowane na za tydzień. Nadal nie ma pewności, czy podczas tej sesji parlamentarzyści będą dyskutować nad nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), która powróciła z Senatu. Aktualnie na oficjalnej stronie internetowej Sejmu znaleźć można jedynie informację, że porządek dzienny posiedzenia może zostać rozszerzony o ten punkt. W międzyczasie do poprawek, które wprowadzili senatorowie, trafiają opinie różnych organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń.

Siedem organizacji pozarządowych, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka, FOR i Fundacja Court Watch Polska, wydało wspólne oświadczenie na temat poprawek senackich. Według nich możliwość udziału neosędziów w wyborach do nowego składu KRS nie neguje głównego celu nowelizacji, którym jest kształtowanie składu Rady zgodnie z konstytucją. Organizacje są świadome ostrej krytyki tych zmian ze strony stowarzyszeń sędziowskich, jednak uważają, że dane zarzuty nie były słuszne.

Te organizacje podkreślają, że poprawki miały na celu dostosowanie ustawy do zaleceń Komisji Weneckiej. W dokumencie wydanym przez KW stwierdzono, że całkowite pozbawienie biernego prawa wyborczego wszystkich sędziów mianowanych przez obecną KRS budzi wątpliwości co do zgodności z zasadą proporcjonalności. Organizacje podkreślają także, że Komisja jest świadoma potencjalnego ryzyka dla bezstronności nowej KRS, gdyby neosędziowie weszli w jej skład i musieliby ponownie oceniać powołania na stanowiska sędziowskie. Jednak to ryzyko, według nich, można zminimalizować za pomocą mniej drastycznych środków, takich jak na przykład wyłączenie danego członka KRS od rozpatrywania określonej sprawy.

Organizacje pozarządowe nie interpretują poprawek Senatu jako „zgniłego kompromisu” lub politycznego targu, który mógłby zagrozić procesowi odbudowy praworządności w Polsce. Wręcz przeciwnie – uważają, że zmiany te są zgodne ze standardami europejskimi.