Rejestracja do VAT

Chcąc prowadzić własną firmę, prócz dopełnienia formalności związanych z jej zarejestrowaniem, musimy także zadecydować o tym, czy przynależeć będziemy do VAT-u. W kontekście tego podatku możemy wyróżnić podatników czynnych i zwolnionych, którzy mogą samodzielnie wybrać, czy chcą zostać objęci takim podatkiem. Nie każdy może jednak zrezygnować z VAT-u – kto musi zarejestrować się do VAT? Kiedy dokonać tej formalności? A także: jak to zrobić? Wyjaśniamy!  

Kto może zostać zwolniony z VAT?  

Wszystkie firmy rozpoczynające działalność są co do zasady zwolnione z podatku VAT – wyjątkami są firmy, które zajmują się dostawą wyrobów z metali szlachetnych, nowych środków transportu, usługami prawniczymi, doradczymi, jubilerskimi, które wymienione są w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz wykonywaniem czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT (m.in. dostawa towarów/ świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, WDT, WNT). Wszystkie inne podmioty są zwolnione z konieczności wchodzenia do VAT-u, dopóki wartość ich sprzedaży nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł.  W momencie osiągnięcia tego pułapu, każdy ma obowiązek złożyć formularz VAT-R, który jest wnioskiem o zostanie czynnym podatnikiem VAT.  

Po co rejestrować się do VAT? 

Przedsiębiorcy, którzy mają wybór: czy dokonać rejestracji do VAT czy skorzystać z przysługującego im zwolnienia, najczęściej rozważają, która opcja będzie dla nich korzystniejsza. Chcąc podjąć decyzje odnośnie zgłoszenia, warto zastanowić się przede wszystkim nad profilem naszych klientów – czy będą to głównie podatnicy VAT, a także przeanalizować, jak wiele kosztów z podatkiem VAT będzie generowała nasza działalność. Jeśli planujemy sprzedawać swoje produkty lub usługi podatnikom VAT, zdecydowanie lepiej jest posiadać status podatnika VAT – nabywcy naszych usług będą mogli odliczyć podatek od zakupionych u nas produktów czy usług. W taki sam sposób my będziemy mogli rozliczyć VAT z kosztów, czyli faktur dokumentujących zakup powiązanych z naszą działalnością produktów czy usług.   

Rejestracja do VAT – co musisz wiedzieć?  

Chcąc dokonać zgłoszenia do VAT-u należy wypełnić formularz VAT-R oraz załączyć do niego wszystkie inne, wymagane dokumenty. Co istotne musimy dokonać tego przed dniem powstania obowiązku zgłoszenia – np. wygenerowaniem sprzedaży lub przekroczeniem progu 200 tys zł przychodu. Należy w tym celu wypełnić i złożyć formularz VAT-R wraz z wymaganymi dokumentami. Cała procedura rejestracji jest zależna od szybkości działania Urzędu Skarbowego i zwykle trwa od 2 tygodni do nawet 3 miesięcy.  Rejestracji do VAT możesz dokonać we właściwym dla Twojej firmy Urzędzie Skarbowym, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.  Pamiętaj jednak, by zrobić to w jednostce, do której przynależy firma z uwagi na siedzibę lub w przypadku działalności gospodarczej – miejsce zamieszkania jej właściciela. To szczególnie ważne w przypadku miast, w których znajduje się więcej oddziałów Urzędu Skarbowego.   

Rejestracja do VAT – krok po kroku 

W celu zarejestrowania się do VAT musimy wypełnić formularz VAT-R, na którym powinniśmy zaznaczyć czy rejestrujemy się jako podatnik czynny czy zwolniony – ten, który może, lecz nie musi dokonywać rejestracji. Zgłoszenie na formularzu VAT-R należy złożyć, podając w nim wszystkie dane firmy – w tym adres siedziby, który może podlegać kontroli Urzędu Skarbowego. Do wniosku trzeba także dołączyć inne wymagane dokumenty, wśród których znajdują się: dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu – np. umowa najmu i potwierdzenie powołanego pełnomocnictwa jeśli takie występuje. Co istotne, rejestracja do VAT nie generuje żadnych dodatkowych kosztów – płatne jest wyłącznie wydanie przez Urząd Skarbowy potwierdzenia dokonanej rejestracji. W tym wypadku musimy uiścić opłatę 170 zł oraz wnioskować do urzędników o wydanie nam tego rodzaju zaświadczenia.  

Jesteś VAT-owcem? Sprawdź swoje prawa i obowiązki

Po przeprowadzeniu procesu rejestracji zostajesz czynnym podatnikiem VAT, co daje Ci szereg praw, ale także nakłada na Ciebie pewne obowiązki. Przede wszystkim musisz pamiętać o stosowaniu właściwych stawek VAT dla poszczególnych produktów lub usług i w oparciu o nie wystawiać faktury.  To także konieczność składania deklaracji VAT i opłacania powiązanego z nimi podatku. Równocześnie jednak rejestracja do VAT-u daje szereg przywilejów dla przedsiębiorców – możesz odejmować VAT zakupów od VAT-u sprzedaży – kupujesz więc w cenach netto, w przypadku nadwyżki podatku możesz wnioskować o jego zwrot. To także szersze możliwości pozyskania kontrahentów do współpracy – niestety w przypadku niektórych firm – np. hurtowni, warunkiem podjęcia współpracy jest bycie podatnikiem VAT. Posiadanie tego statusu może więc okazać się przydatne w przypadku pozyskiwania klientów biznesowych. 

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami już teraz! Doświadczeni eksperci z biuro rachunkowe Warido z pomocą dla Twojej firmy.