Rozwód a dziecko – co trzeba wiedzieć?

Planujesz rozwód, jednak zastanawiasz się, co z dzieckiem? W przypadku małżeństw, które mają dzieci, takie rozważania są oczywiście uzasadnione. Pojawia się bowiem obawa, kto będzie opiekował się dzieckiem.

Kto ma prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie?

Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. To, który z rodziców będzie opiekował się dzieckiem, jest zależne od wielu czynników. Należy jednak mieć świadomość, że – jeżeli oczywiście nie doszło do odebrania lub ograniczenia opieki – każdy z rodziców ma równe prawa do tego, aby opiekować się dzieckiem.

W wielu przypadkach to rodzice przedstawiają sądowi swoją propozycję tego, jak będzie wyglądała opieka nad dzieckiem. Oczywiście najczęściej jest tak, że dziecko mieszka z matką, a ojciec zajmuje się nim na przykład w wybrane dni lub w weekendy. Coraz częściej rodzice dzielą się opieką w równym stopniu, tak aby dziecko miało taki sam kontakt z każdym z nich.

Zdarza się też, do opieki nad dzieckiem prawo ma tylko jeden rodzic, na przykład matka. Jeśli ojciec ma odebrane prawa do opieki, to po rozwodzie automatycznie opiekę nad nim przejmuje kobieta.

Jak najlepiej podzielić się opieką nad dzieckiem?

W sytuacji, gdy rodzice po rozwodzie pozostają w dobrych stosunkach, powinni podzielić się opieką w taki sposób, aby jak najmniej kolidowała ona z ich codziennym obowiązkami. Chodzi tutaj oczywiście przede wszystkim o pracę i inne zobowiązania zawodowe, jak na przykład wyjazdy służbowe. Warto to uwzględnić przy opracowywaniu planu opieki.

Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę jest to, które z rodziców jest w stanie lepiej opiekować się dzieckiem. Taki rodzic może zajmować się nim w większym stopniu, aby zapewnić dziecku jak najlepsze warunki.

Najczęściej jednak rodzice dzielą się w ten sposób, że każdy z nich spędza z dzieckiem 50% czasu. Może to być też inny podział, na przykład 65% do 35%, w zależności od tego, co ustalą rodzice.

Nie ma znaczenia, czy jest to rozwód z orzekaniem o winie, czy bez niego. To, że jeden z małżonków miał wpływ na ustanie pożycia, nie musi czynić z niego złego rodzica.

Opieka nad dzieckiem a wyrok w sprawie rozwodu

W każdym przypadku wyrok w sprawie rozwodu osób, które mają dzieci, musi zawierać informacje na temat tego, jak będzie wyglądała opieka nad nimi. Oznacza to, że już podczas rozprawy kwestia ta musi zostać bardzo dokładnie ustalona, tak aby później nie pojawiły się żadne wątpliwości lub pretensje. Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie kwestii opieki jeszcze przed rozwodem – w ten sposób można skrócić czas trwania sprawy.

Jeśli małżonkowie nie mogą się porozumieć, to sąd ustala, w jaki sposób będzie podzielona opieka nad dzieckiem. Sąd zadecyduje, jak będą kształtowały się kontakty z dzieckiem w przypadku każdego z rodziców, z kim będzie mieszkało dziecko itp.

Co bardzo ważne, w wyroku pojawią się również informacje na temat tego, który z rodziców ma prawo do podejmowania decyzji w sprawie dziecka, kto ponosi koszty utrzymania, a także kto ponosi odpowiedzialność w przypadku szkód.

Rozwód a dziecko – podsumowanie

Kwestia opieki nad dzieckiem w przypadku rozwodu budzi wiele emocji. Nic w tym dziwnego – najczęściej bowiem rodzice są emocjonalnie związani z dzieckiem i chcą spędzać z nim jak najwięcej czasu. Jeśli to możliwe, warto wybrać rozwiązanie, które będzie optymalne dla dziecka. Oczywiście dobrym pomysłem jest skorzystanie ze wsparcia prawnika w Poznaniu https://slupinska.eu/rozwody, który posiada doświadczenie w sprawach rozwodowych.