Pomoc finansowa dla osób przyjmujących uchodźców

Wielu obywateli Ukrainy uciekając przed wojną znajduje schronienie w naszym kraju. Najczęściej są to kobiety z dziećmi, które szukają dla siebie tymczasowego lokum. Niektórym z nich udało się je znaleźć. Inni doświadczyli dobrej woli różnego rodzaju ludzi, którzy przyjęli ich pod swój dach. Jeżeli jesteśmy w podobnej sytuacji, warto wiedzieć, że możemy ubiegać się o określone świadczenia. Przysługują one zarówno osobom, które przyjmują uchodźców pod swój dach, jak i samym uchodźcom. Poniżej wymieniamy niektóre z dostępnych form pomocy oraz sposób ubiegania się o określone świadczenia.

Dofinansowania dla Polaków

Jednym z podstawowych narzędzi pomocowych jest dofinansowanie o jakie możemy się ubiegać, jeżeli przyjmujemy do siebie uchodźców z Ukrainy. W takiej sytuacji należy nam się 40 zł dziennie na każdą osobę, która przebywa w naszym domu lub mieszkaniu. Miesięcznie jest to więc kwota 1200 zł, jakie możemy uzyskać za zaoferowaną pomoc. Ma ona pokryć wydatki związane z zamieszkaniem danej osoby w naszym lokum, a także z jej wyżywieniem. Pomoc taka przysługuje za każdą osobę, której udzielamy schronienia. Jeżeli więc są to dwie osoby, kwota dofinansowania wyniesie razem 80 zł, jeśli są to trzy osoby – 120 zł i tak dalej. O szczegóły warto pytać w miejscowym Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy. Pomoc taka jest przyznawana maksymalnie na okres 2 miesięcy.

Pomoc dla Ukraińców

Powstały także różnego rodzaju zapomogi oraz inna pomoc finansowa dostępna bezpośrednio dla Ukraińców. Jest to zapomoga w wysokości 700 zł na osobę oraz 600 zł na każdą kolejną osobę w rodzinie. Przyznawana jest ona maksymalnie na okres 3 miesięcy. Zakłada się, że w tym czasie dana osoba ma możliwość znalezienia pracy lub innego uregulowania swojej sytuacji. Uchodźcy mogą sami ubiegać się o pomoc lub skorzystać ze wsparcia osoby, która mówi po polsku, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień wynikających z niedokładnego zrozumienia różnych kwestii.