Sejm podał propozycję zamrożenia cen prądu, gazu i ciepła do połowy 2024 roku

Posłowie do Sejmu skierowali projekt ustawy, który przewiduje utrzymanie obecnych stawek za prąd, gaz i ogrzewanie dla domów prywatnych oraz podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 roku. W projekcie tym zawarto także postulat o zachowaniu aktualnych limitów zużycia dla grup objętych ochroną.

Inicjatywa wyszła od grupy parlamentarzystów z KO i Polska 2050-Trzecia Droga. Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050, argumentował, że pilne jest zajęcie się kwestią stabilizacji cen energii. Wyraził również krytykę na temat braku wcześniejszych działań rządu w tym zakresie.

Kobosko przekonywał, że konieczne jest wprowadzenie pewnego okresu zamrożenia cen, prawdopodobnie na pół roku, a następnie ich stopniowe umożliwianie wzrostu. Zwrócił uwagę, że nie jest możliwe trwałe utrzymanie niskich cen energii bez ich dostosowania do sytuacji na rynku.

Wiceprzewodniczący Polski 2050 zarzucił partii PiS brak odpowiedzialności finansowej, twierdząc, że nie pozostawiła w budżecie miejsca na możliwość obniżenia VAT-u w wyniku zmniejszenia stawek na żywność. Mimo to, zapewnił, że uda się sprostać temu wyzwaniu i rozwiązać problem.

Proponowana ustawa zakłada zachowanie cen z 2023 roku dla usług energetycznych od początku stycznia do końca czerwca 2024 roku, oparte na taryfach firm zatwierdzonych przez Prezesa URE lub średnich cenach zatwierdzonych przez sprzedawców urzędowych w specjalnych przypadkach braku zatwierdzenia taryf na rok 2022.

Projekt przewiduje również utrzymanie obecnych limitów zużycia dla uprawnionych odbiorców energii elektrycznej od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku. Ograniczenia te są wyliczane jako połowa dotychczas przyjętych limitów, a więc maksymalnie 1,5 MWh lub 2 MWh (dla osób prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalnej produkcji rolnej w dniu wejścia w życie ustawy, jak również dla odbiorców posiadających Kartę Dużej Rodziny), 1,8 MWh (dla uprawnionych odbiorców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub współmieszkających z osobą niepełnosprawną) oraz specjalnych stawek dla rodzinnych ogrodów działkowych.