Spółka cywilna a jawna – czym się różnią?

W ostatnich latach popularną opcją pośród przedsiębiorców jest własna działalność. To wymaga jednakże załatwienia licznych formalności przy jej zakładaniu. Większość spółek musi posiadać numery KRS. Niezbędne jest też jej zarejestrowanie do VAT – a załatwienie tego typu formalności wymaga czasu. Czy da się usprawnić ten proces?

Ze względu na dłużące się załatwiane formalności, przedsiębiorcy stawiają na dużo szybsze rozwiązanie, jakim jest zakup gotowej spółki. Firmy świadczące usługę jaką jest sprzedaż gotowej spółki, oferują przedsiębiorstwo, które posiada już wpisy wymagane do jej funkcjonowania zgodnie z zasadami prawa, a także nie ma żadnych finansowych zobowiązań. Nabywający spółkę przedsiębiorca może rozpocząć działalność już od zaraz, lecz zanim to zrobi, często postawiony jest przed dylematem: spółka cywilna czy spółka jawna?

Spółka cywilna – na czym polega?

Spółka cywilna to zobowiązanie jej wspólników do podejmowania przedsięwzięć z zamiarem osiągania wspólnych celów gospodarczych, zwłaszcza poprzez wniesienie wkładów. Nie stanowi ona odrębnego podmiotu prawa cywilnego, posiada podmiotowość jedynie w zakresie poszczególnych ustaw, które regulują prowadzenie tego typu działalności. Spółka cywilna zakłada prowadzenie niewielkich przedsięwzięć, lecz wykorzystywana jest też w działalnościach o większej skali. Może posiadać kilku wspólników i to jedynie oni są przedsiębiorcami. W przypadku pojawienia się problemów finansowych, wspólnicy odpowiadają za nie swoim łącznym majątkiem. Spółka cywilna nie wymaga wpisu do KRS.

Spółka jawna – na czym polega?

Spółka jawna, w przeciwieństwie do cywilnej, jest odrębnym podmiotem prawa i ma możliwość nabywania we własnym imieniu praw, zaciągania zobowiązań, a także pozywania i bycia pozwaną. Spółka jawna posiada swój majątek, a wspólnicy posiadają osobistą odpowiedzialność za jej zobowiązania. Predysponowana jest do prowadzenia działalności gospodarczej w większym wymiarze. Spółka jawna nakłada obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych. Co więcej, wymaga wpisu do KRS i aktualizowania we wpisie wszelkich zmian w danych, a to generuje dodatkowe koszty.

Przez założeniem spółki warto więc wziąć pod uwagę różnice między jej rodzajami, by wybrać taką, która sprawdzi się najlepiej dla danego typu działalnosci.