Ułatwienia w procesie pozyskiwania patentów kluczowych dla spełnienia standardów technologicznych

Zespół Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego (JURI) zatwierdził w poprzednim tygodniu propozycję regulacji odnoszącej się do tzw. patentów nieodzownych dla spełnienia normy, znanych jako SEP (z ang. standard essential patent). Nowość w prawie jest odpowiedzią na potrzeby firm, przede wszystkim tych o mniejszej i średniej skali działania, które dzięki nowelowanym regulacjom będą mogły lepiej korzystać z owoców swoich innowacji oraz stymulować rozwój najnowszych technologii.

Kwestia patentów SEP dotyczy technologii, które zostały uznane za niezbędne do ich implementacji. Normy te odnoszą się m.in. do kwestii łączności, jak Wi-Fi, sieć 5G, połączenia Bluetooth czy komunikacja zbliżeniowa. Dlatego też mają one specjalne znaczenie dla sektorów związanych z najbardziej zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami. Bez zastosowania patentów SEP niemożliwe jest np. tworzenie urządzeń wykorzystujących internet rzeczy (IoT).

Jeżeli chodzi o produkcję towarów zgodnych z określoną normą, jednostka wprowadzająca musi wykorzystać odpowiednie SEP. Z drugiej zaś strony, posiadacze tych patentów zobligowani są do udzielania licencji na zasadach FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory), czyli sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych.

Jednakże, przez lata użytkownicy SEP narzekali na brak przejrzystości, przewidywalności i skuteczności w systemie udzielania licencji. Dotychczasowe rozwiązania mające na celu naprawę tych problemów, np. samoregulacja, okazały się niewystarczające. Stąd też zrodziła się inicjatywa legislacyjna.