Zakres ulgi Mały ZUS Plus dla przedsiębiorców – ostateczny termin zgłoszenia się zbliża

Rozwiązanie pod nazwą Mały ZUS Plus, przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców osiągających w poprzednim roku przychód nieprzekraczający 120 tys. zł, umożliwia płacenie obniżonych składek przez okres 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy. Jednak wszyscy właściciele firm zainteresowani tym instrumentem optymalizacji podatkowej muszą pamiętać, że czas na skorzystanie z niego upływa z końcem stycznia.

Mały ZUS Plus (MZ+), to specjalny rodzaj ulgi, który zmniejsza wysokość składek ZUS, ustanawiając ich wartość pomiędzy tzw. Małym ZUS-em (obecnie wynosi on 402,65 zł) a tzw. Dużym ZUS-em (którego wartość to 1600,32 zł).

Jak jest obliczana składka w systemie Mały ZUS Plus? Jej dokładna kwota zależy od dochodu przedsiębiorcy. Przyjmuje się, że dochód jest równy połowie przychodu. Natomiast dla przedsiębiorców korzystających z liniowego podatku dochodowego, dochód to różnica pomiędzy przychodem a kosztami. Co ciekawe, jeśli koszty firmy zawierały składki na ubezpieczenia społeczne, te składki muszą zostać wyłączone z obliczeń – tłumaczy ekspert.

Możliwość skorzystania z Małego ZUS Plus pojawia się dopiero po wykorzystaniu innych okresów preferencyjnych. Jak mówi Piotr Juszczyk: – Przez pierwsze sześć miesięcy od momentu założenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca korzysta z Ulgi na start i płaci tylko składkę zdrowotną. Potem przechodzi na Mały ZUS przez 24 miesiące, gdzie składka jest obliczana od 30% minimalnego wynagrodzenia. Dopiero po tym okresie jest możliwość zgłoszenia chęci korzystania z Małego ZUS Plus.

Otrzymanie prawa do płacenia zmniejszonych składek na ZUS w ramach ulgi Mały ZUS Plus wymaga spełnienia trzech warunków przez przedsiębiorcę: prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 60 dni w roku poprzedzającym zgłoszenie, osiągnięcie przychodu mniejszego niż 120 tys. zł w poprzednim roku oraz nieprowadzenie działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Przepisy umożliwiają korzystanie z ulgi w ramach Małego ZUS Plus tylko przez 36 miesięcy w okresie 60 miesięcy, ale rok 2023 jest wyjątkiem. Przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS Plus w 2023 roku, uzyskali prawo do płacenia pomniejszonych składek przez dodatkowe 12 miesięcy. To oznacza, że mogą korzystać z preferencyjnych warunków przez łącznie 48 miesięcy. – Można to interpretować jako niesprawiedliwość ze strony ustawodawcy. Inflacja jest wysoka, a więc koszty prowadzenia działalności są większe. Jeżeli zdecydowano o przedłużeniu okresu korzystania z niższych składek, powinno to dotyczyć wszystkich przedsiębiorców – komentuje Piotr Juszczyk.