Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje zmiany w przepisach dotyczących użytkowania wieczystego gruntu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma na uwadze kolejną poprawkę do przepisów związanych z przeobrażeniem użytkowania wieczystego w posiadanie gruntu. Resort skupia się na tworzeniu rozwiązań, które będą obejmować tereny przeznaczone do budowy mieszkań.

Informacje uzyskane przez Dziennik Gazetę Prawną sugerują, że ministerstwo planuje „rozszerzyć mechanizm przekształcenia użytkowania wieczystego na inne tereny, które są nierozerwalnie połączone z realizacją celów mieszkaniowych”. Budownictwo mieszkaniowe jest jednym z głównych priorytetów rządu, który poszukuje efektywnych metod ułatwiających realizację takich inwestycji.

Mimo że wartość gruntów użytkowanych wieczyście jest oceniana prawie identycznie jak terenów prywatnych, prawo do dysponowania tymi obszarami różni się znacząco pomiędzy właścicielem a użytkownikiem wieczystym. To utrudnia realizację projektów budowlanych.

Modyfikacja prawa dotyczącego samorządu gminnego, społecznych form rozwoju mieszkalnictwa, zarządzania nieruchomościami i podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2023 r. poz. 1463), która weszła w życie 31 sierpnia 2023 roku, miała na celu eliminację użytkowania wieczystego. Jednak nie przyniosła znaczących zmian w tym obszarze.