Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną metodą prowadzenia działalności gospodarczej. Warto wiedzieć jak prosto można ją założyć.

Jak zarejestrować spółkę z o.o.?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieją obecnie dwa sposoby rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwszym z nich jest zawarcie umowy, która będzie mieć formę aktu notarialnego, aby dopełnić formalności należy więc udać się do notariusza. Drugą opcją jest rejestracja podmiotu przez Internet. Można to zrobić wypełniając elektroniczny wzorzec umowy spółki. Ta druga metoda jest zdecydowanie wygodniejsza, ponieważ można dopełnić formalności nie wychodząc z domu. Dobrą opcją jest również skorzystanie z pomocy kancelarii, która zajmuje się zakładaniem spółek i może nas przeprowadzić przez wszystkie procedury. Dzięki temu nie utkniemy w meandrach prawnych i będziemy mieć pewność, że proces tworzenia podmiotu nie opóźni się przez braki formalne. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod linkiem zakladamyzaciebie.pl/zakladanie-spolki-z-o-o/.

Warto wiedzieć, że aby założyć spółkę online konieczne jest posiadanie kwalifikowanego certyfikowanego podpisu elektronicznego, ewentualnie konta na ePUAP. Podpis lub konto musi posiadać każdy ze wspólników. Drugim kontem wymagającym utworzenia będzie konto w KRS. W Krajowym Rejestrze Sądowym należy zarejestrować się w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, warto też pamiętać, że takiej rejestracji dokonujemy elektronicznie, w systemie eKRS.

System S24

Właściwym do zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest system S24. Po utworzeniu konta w eKRS powinniśmy zalogować się do tego systemu (użyć do logowania można konta z eKRS). Po odnalezieniu zakładki „Moje przedsiębiorstwa” możemy utworzyć w systemie nową spółkę. Jakie dane i dokumenty należy udostępnić? Konieczne jest podanie nazwy podmiotu, jego formy prawnej i siedziby oraz udostępnienie dokumentów potrzebnych dla ZUS-u czy NFZ. W systemie znaleźć się musi umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której zawarte będą dane wspólników, PKD, wartości udziałów. Umowa może być podpisana przez ePUAP. Samo jej stworzenie jest o tyle łatwe, że skorzystać można ze wzorca, jednakże, jeśli obsługę naszej spółki prowadzi kancelaria, również ona zajmie się samą umową. Załącznikami do umowy spółki są oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, lista adresów właściwych dla doręczeń korespondencji skierowanej do członków organów spółki lub osób, które uprawnione są do powołania zarządu oraz lista adresów korespondencyjnych osób, które reprezentują spółkę, prokurentów lub likwidatorów podmiotu.

Po załadowaniu podpisanych dokumentów należy w systemie złożyć wniosek, a konkretnie „Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców” i wysłać go online do odpowiedniego sądu. Wniosek powinien być podpisany przez wspólników i opłacony, aby uniknąć braków formalnych.

Więcej informacji na temat zakładania spółki znaleźć możemy na stronie www.biznes.gov.pl/. Portal prezentuje niezbędne informacje, które pozwolą nam bez problemu zarejestrować spółkę.