Zastrzeganie znaku towarowego w Polsce. Kto i jak może to zrobić? Czy potrzebna jest do tego pomoc ekspertów?

W świecie, w którym marka jest jednym z kluczowych aktywów każdego przedsiębiorstwa, ochrona jej unikalnego znaku towarowego staje się nie tylko możliwością, ale wręcz koniecznością. W Polsce proces ten jest dostępny dla szerokiego grona podmiotów, ale wymaga przestrzegania określonych zasad i procedur. Jak zatem zastrzec znak towarowy, by skutecznie zabezpieczyć swoje prawa i uniknąć konfliktów na rynku? Kto faktycznie może ten znak towarowy zastrzec?

Zastrzeżenie znaku towarowego. Czym ten znak towarowy w ogóle jest?

Znak towarowy to coś więcej niż samo tylko logo lub nazwa firmy, to klucz do budowania silnej, rozpoznawalnej marki, która ma szansę wyróżnić się na tle swojej konkurencji. Z technicznego punktu widzenia znak towarowy obejmuje zarówno słowa i grafiki, jak również kolory, kształty, a nawet dźwięki – składa się na niego każdy element, który może być jednoznacznie kojarzony z danym przedsiębiorstwem lub produktem. Przykładami mogą być tu jakże charakterystyczne logo znanej marki napojów gazowanych, które rozpoznaje niemal każdy mieszkaniec Ziemi, czy też specyficzny kształt butelki, który stał się ikoną designu.

Jednak zastrzeżenie znaku towarowego to nie tylko kolejne narzędzie marketingowe, jakie masz lub dopiero będziesz mieć do dyspozycji; zastrzeżenie znaku towarowego (https://aomb.pl/uslugi/znaki-towarowe/) to przede wszystkim prawna tarcza, chroniąca Cię przed nieuczciwą konkurencją i nieuprawnionym wykorzystaniem wizerunku Twojej firmy. Dzięki rejestracji znaku zyskasz wyłączność na jego używanie w określonym obszarze biznesowym, co umożliwi Ci skuteczną ochronę Twojej pozycji na rynku oraz wszystkich Twoich inwestycji poczynionych na rzecz budowania marki.

Kto może zastrzec znak towarowy? Czy warto skorzystać przy tym z pomocy ekspertów?

W Polsce znak towarowy zastrzec mogą nie tylko wielcy przedsiębiorcy, czy jeszcze większe korporacje, ale praktycznie każdy – w tym również osoby fizyczne, stowarzyszenia, a nawet organy państwowe. Oznacza to, że niezależnie od skali prowadzonej działalności (a nawet mimo jej braku!), każdy, kto pragnie zbudować silną markę (również w przyszłości) i chronić swoje intelektualne dzieło, ma prawo do zarejestrowania swojego znaku towarowego. Takie podejście, realizowane przez konkretne przepisy prawne, demokratyzuje rynek, umożliwiając również małym firmom i indywidualnym przedsiębiorcom stawanie w szranki z dużymi, nawet z tymi największymi graczami, zapewniając wszystkim równy dostęp do ochrony prawnej.

A skoro praktycznie każdy może zastrzec swój znak towarowy, to czy warto przy tej procedurze zasięgnąć pomocy ekspertów? Zdecydowanie tak. Korzystanie z pomocy ekspertów przy zastrzeganiu znaku towarowego pozwala tę procedurę skrócić, ułatwić, a przede wszystkim zadbać o jej skuteczność. Najlepiej jest zwrócić się o pomoc do specjalistów w dziedzinie prawa własności intelektualnej, takich jak rzecznicy patentowi skupieni w kancelarii AOMB. Tacy eksperci pomogą w prawidłowym przygotowaniu i złożeniu wniosku, przeprowadzeniu niezbędnych badań w celu uniknięcia kolizji z już istniejącymi znakami, a także doradzą w kwestiach strategicznych. Ich wsparcie może znacząco zwiększyć szanse na pomyślne zastrzeżenie znaku towarowego i zapewnić ochronę prawną Twojej marki.