Zwiększa się liczba dłużników korzystających z postępowania o zatwierdzenie układu – jak mogą zareagować wierzyciele?

Dłużnicy, szukając sposobów na ochronę swojego majątku przed egzekucją, coraz częściej decydują się na skorzystanie z możliwości, jakie daje postępowanie o zatwierdzenie układu. Wierzyciele muszą więc stawić czoła nowym wyzwaniom. Zastanawiają się, jakie mają możliwości działania w takiej sytuacji.

Obserwacje prowadzonych przez nas spraw potwierdzają tezę o rosnącej popularności wykorzystywania postępowania o zatwierdzenie układu jako strategii obronnej przez dłużników. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie. Załóżmy, że mamy do czynienia z sytuacją, w której wierzyciel występuje z wnioskiem egzekucyjnym, który ma na celu odzyskanie długów od dłużnika poprzez zajęcie jego majątku. Komornik rozpoczyna postępowanie egzekucyjne, a wierzyciel jest gotów na walkę sądową i odpieranie wszelkich przygotowanych przez dłużnika skarg. Jednakże niespodziewanie otrzymuje on informację o zawieszeniu egzekucji. Jak to możliwe? Dłużnik wykorzystał swoje prawo do ustanowienia tzw. dnia układowego, który zostaje odnotowany w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Na skutek tego działania, egzekucja zostaje automatycznie zawieszona. Wszystko dzieje się równocześnie z procesem głosowania nad układem w ramach postępowania o zatwierdzenie układu.

Wierzyciele nie są jednak bezradni w obliczu tej sytuacji. Istnieją mechanizmy prawne, które pozwalają na wznowienie zawieszonego postępowania egzekucyjnego.

Aby lepiej zrozumieć ten proces, warto przypomnieć, że postępowanie o zatwierdzenie układu polega głównie na samodzielnych działaniach dłużnika. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy Prawa restrukturyzacyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2309; ost.zm. Dz.U. 2023 r. poz. 1860), dłużnik ma prawo do samodzielnego przeprowadzenia procesu zbierania głosów wierzycieli bez konieczności ingerencji sądu. Proces ten jest możliwy do przeprowadzenia tylko wtedy, gdy suma spornych wierzytelności nie przekracza 15 proc. sumy wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania. Jeżeli ta suma jest wyższa, prawo reguluje, że postępowanie nie powinno być kontynuowane.