5 typowych błędów w dziale kadr i płac

Na każdym stanowisku pracy można popełnić błąd. Jeśli pracujesz w dziale kadr i płac, bądź chcesz rozpocząć swoją karierę w tej branży, czytaj dalej. Oto pięć typowych błędów w dziale kadr i płac, których, mam nadzieję, uda Ci się uniknąć po przeczytaniu tego artykułu.

Czym zajmuje się dział kadr i płac?

Mówiąc najogólniej dział kadr i płac zajmuje się rozliczaniem osób pracujących w danej firmie.

Jest to powiązane z obowiązkami pracodawcy względem urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownik tego działu musi być specjalistą, który orientuje się w przepisach oraz rozporządzeniach, a także nowościach i zmianach prawnych. Jednak co ciekawe, nie każda firma decyduje się na stworzenie osobnego działu kard i płac.

Na rynku istnieje wiele przedsiębiorstw, które oferują tego typu usługi jako out`sourcing. Wtedy firma zleca takiemu podmiotowi rozliczanie swoich pracowników.

Poza rozliczaniem pracowników dział kadr i płac zajmuje się także zarządzaniem ludzkim potencjałem firmy.

W to wchodzi na przykład ewidencja czasu pracy pracowników czy nadzorowanie, czy stosunki pracy są w zgodzie z Kodeksem Pracy.

Jak wynika z tego opisu, pracownik działu kadr i płac musi stale poszerzać i aktualizować swoją wiedzę.

Co ważne kadry zajmują się także baczną obserwacją pracowników. Pilnują, by zatrudnione osoby efektywnie wykonywały swoje obowiązki.

Zlecają także kursy podnoszące ich kwalifikacje czy ustalają różne dodatkowe benefity, by bardziej motywować do pracy i zachęcać do pozostania w firmie.

Jak zostać pracownikiem działu kadr i płac?

Jeśli chcesz rozpocząć karierę w tej branży powinieneś mieć kierunkowe wykształcenie wyższe.

Tutaj najlepiej ukończyć takie kierunki jak na przykład finanse i rachunkowość czy zarządzanie.

Jednak, jeśli szukasz szybszej drogi do zawodu, możesz wybrać kurs kadrowy.

Musisz także dysponować ogromną wiedzą dotyczącą prawa pracy i pracowników, a także wszelkich zapisów podatkowych. Widza z zakresu psychologii i socjologii też jest konieczna. Bez niej nie da się efektywnie zarządzać zespołem pracowników.

Ponadto musisz mieć duże poczucie odpowiedzialności i jednocześnie być osobą odpowiedzialną, a także konsekwentną i cierpliwą.

Poza wyżej wymienionymi cechami trzeba pamiętać o konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i poszerzania wiedzy.

5 typowych błędów w dziale kadr i płac

Nieprawidłowa lista płac

Lista płac to dobrowolny akt księgowy.

Polskie przepisy prawne nie uwzględniają elementów, które powinny znaleźć się na dokumencie potwierdzającym naliczanie obowiązkowych wynagrodzeń.

Jednak dobrze wydany zaprojektowany dokument ułatwia obliczenie wartości pensji.

Taka lista płac powinna zawierać informacje podatkowe, czas pracy oraz listę ewentualnych dodatków dla pracowników.

Nieuwzględnienie działań z obszaru miękkiego HR

Działania w obrębie działu Human Resources dzielą się na twardy i miękki HR.

Większość firm niestety koncentruje się na typ pierwszym rodzaju działań. Jednak, jeśli przedsiębiorstwo pragnie osiągnąć sukces na rynku, zatrudnionych pracowników musi traktować jak narzędzie, które pomoże dojść do zamierzonych celów strategicznych.

Aby tego dokonać firma powinna sporo inwestować w kursy i szkolenia, które poszerzą zakres wiedzy i umiejętności pracowników.

Problem mało zaangażowanych pracowników

Zaangażowanie pracowników firmy to ważny wyznacznik jej sukcesu i efektywności.

Cały czas mamy do czynienia z różnymi zmianami, mającymi na celu sprawić, by zwykły pracownik poczuł się większą częścią firmy.

Jednak niewiele przedsiębiorstw wprowadziło duże, istotne zmiany. Firmy koncentrują się przede wszystkim na zaspokajaniu potrzeb pojedynczych osób, zamiast spojrzeć holistycznie na całe środowisko pracowników.

Dział kadr jest tutaj odpowiedzialny za opracowanie przeglądu pracowników i, przy współpracy z managerami, wdrożenie odpowiednich działań.

Link do zdjęcia: https://pixabay.com/pl/photos/student-pisanie-na-maszynie-849822/

Pieniądze to nie wszystko

Oczywiście pensja to nadal kluczowy element zachęcający bądź zniechęcający do podjęcia pracy.

Jednak należy odnotować, że pracownicy przywiązują już mniejszą wagę do wynagrodzenia, a coraz większą do ogólnych doświadczeń z pracy.

Do dobrego wynagrodzenia trzeba więc dodać jeszcze dobrą atmosferę w pracy i możliwości realnego rozwoju pracowników.

Kandydatom na dane stanowisko zależy również na kompetentnym, motywującym przełożonym.

Dział kadr przy współpracy z właścicielami firm i managerami musi znaleźć złoty środek między oferowanymi pieniędzmi za pracę, a jakością współpracy wewnątrz firmy.

Zbyt mała elastyczność

Praca zdalna i wolna jako freelancer staje się coraz bardziej popularna.

Zasoby ludzkie firm stają się coraz bardziej płynne, a to z kolei stawia przed działem kadr i płac nowe, duże wyzwania.

Należy wdrożyć do firm procesy wspierające elastyczność działu i zasięg jego funkcjonowania.

Kadry muszą stać się bardziej zintegrowane, dynamiczne i uważne, aby nic im nie umknęło.