Czym jest i jak działa outsourcing?

Każde przedsiębiorstwo stawia przed sobą mnóstwo zadań, którym sprostanie jest niekiedy bardzo trudne. Rozwiązaniem może być jednak outsourcing, czyli odciążenie firmy z niektórych obowiązków.

Outsourcing to nic innego jak zlecanie na zewnątrz części zadań przedsiębiorstwa. Ma to swoje plusy zwłaszcza w sytuacjach, w których wykonanie danej czynności jest czasochłonne, wymaga specjalistycznego sprzętu lub odpowiedniej wiedzy i umiejętności pracowników

Kiedy zdecydować się na outsourcing?

Podjęcie decyzji o przekazaniu zewnętrznej firmie części obowiązków powinno być uprzedzone porządną analizą. Warto pochylić się nad kosztami przedsięwzięcia, czasem, jaki byłby potrzebny do realizacji zadania oraz innymi kluczowymi aspektami. Jeśli zlecenie zadania na zewnątrz byłoby korzystniejsze niż wykonanie je samemu, to sprawa jest prosta – należy je oddelegować, korzystając z usług wyspecjalizowanej w danym kierunku firmy.

Jakich zadań może dotyczyć outsourcing?

Zadania, jakie firma zlecać będzie zewnętrznym przedsiębiorstwom, wiążą się bezpośrednio z profilem jej działalności. Sklepy internetowe zlecają firmom zewnętrznym transport przesyłek, duże korporacje mogą na zasadzie outsourcingu korzystać m.in z usług firm sprzątających, z kolei mała firma zajmująca się produkcją wyrobów z drewna może zlecić na zewnątrz świadczenie usług księgowych. Z reguły są to zatem zadania, które wykraczają poza schemat przedsiębiorstwa, bądź jego pracownicy nie mają wystarczających kompetencji i narzędzi do ich realizacji.

Rodzaje outsourcingu

Outsourcing podzielić można na kilka kategorii. Wyróżnia się bowiem outsourcing pełny i selektywny, których główna różnica polega na zakresie wykonywanych obowiązków. Istnieje także podział na outsourcing kontraktowy i kapitałowy, ze względu na sposób przejęcia zadań (podpisanie z zewnętrzną firmą długoterminowej umowy lub utworzenie spółki-córki, która podejmie się określonych zadań). Wybór odpowiedniej formy outsourcingu zależy zatem od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości przedsiębiorstwa.