Brak obowiązku uiszczania polskiego VAT w przypadku usług rozładunkowych dla zagranicznych kontrahentów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał oświadczenie dotyczące braku obowiązku naliczania polskiego VAT na fakturach za usługi rozładunkowe, świadczone na rzecz zagranicznego partnera biznesowego, który nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie ma siedziby w Polsce. Zasady, które mają zastosowanie w takiej sytuacji, oparte są na art. 28b ustawy o VAT i wskazują, że miejsce świadczenia usług determinuje ich opodatkowanie. W rezultacie, rozładunek towarów nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Sytuacja ta wywołała kontrowersje wśród jednej z firm, która zdecydowała się poprosić o interpretację prawną. Spółka ta współpracuje z partnerem z Chin, który nie posiada żadnej stałej placówki, przedstawiciela podatkowego ani siedziby na terytorium Polski.

Firma ta specjalizuje się wyłącznie w procesie rozładunku produktów, które są dostarczane przez ciężarówki i samochody dostawcze. Proces ten odbywa się w stacjonarnym magazynie poza obszarem portu. Po rozładunku towary są przekazywane do dalszego procesu obsługi innej spółce.