Ulga dla seniora niedostępna bez stałych składek ZUS – wyjaśnienia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że ulga dla seniora nie jest dostępna dla przedsiębiorcy, który podczas oczekiwania na emeryturę uregulował należne składki ZUS, ale później otrzymał zwrot tych kwot. Tym samym nie może on skorzystać z ulgi za okres, w którym te składki były płatne.

Sytuację taką zgłosiła kobieta, która obchodziła 60. urodziny w styczniu 2022 roku i tym samym nabyła prawo do emerytury. Niemniej jednak, dopiero po upływie roku, w lutym 2023 roku, złożyła odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład wydał decyzję o przyznaniu jej świadczenia emerytalnego w kwietniu 2023 roku.

W okresie oczekiwania na decyzję ZUS, a konkretnie w lutym i marcu, omawiana podatniczka opłaciła składki na ubezpieczenie społeczne jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał świadczenie emerytalne w kwietniu 2023 roku, uwzględniając także zaległe płatności za luty i marzec. W wyniku tego podatniczka dokonała korekty swoich deklaracji ZUS za te dwa miesiące, tak by nie zawierały już składek na ubezpieczenie społeczne. Podatniczka otrzymała zwrot nadpłaconych składek.