Czy użycie cudzego znaku towarowego w organizowaniu konkursu jest zgodne z prawem? Odpowiedź na to pytanie dostarcza wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, które pozwala organizatorom konkursów korzystać z cudzych znaków towarowych przy prezentowaniu nagród. Jednakże ma to miejsce jedynie pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

Za jednym z przykładów takiej sytuacji może posłużyć hiszpańska firma Buongiorno Myalert SA, która zorganizowała kampanię promocyjną dla płatnej subskrypcji usługi przesyłania treści multimedialnych. W ramach tej inicjatywy klienci mieli okazję uczestniczyć w konkursie, a jedną z nagród stanowiła karta podarunkowa do sklepu ZARA. Symbol marki „ZARA” pojawiał się na ekranie po kliknięciu w baner konkursu, co miało nawiązywać do designu kart podarunkowych.

Jednakże spółka Industria de Diseño Textil SA (Inditex), która posiada uprawnienia do korzystania ze znaku towarowego „ZARA” w Hiszpanii, wystosowała pozew przeciwko tej kampanii. Według firmy Inditex, znak towarowy „ZARA” został wykorzystany bezprawnie. Spółka argumentowała, że taka sytuacja mogła wprowadzić konsumentów w błąd oraz czerpać korzyści z renomy znaku towarowego, a tym samym działać na jej szkodę.

Czy jednak istotnie doszło do naruszenia praw? Hiszpański sąd najwyższy, który rozpatrywał ten spór, miał pewne wątpliwości. Nie był pewien, czy możliwe jest zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. c dyrektywy 2008/95 w takim przypadku. Zgodnie z tym przepisem, jest możliwe korzystanie z cudzego znaku towarowego w kontekście handlu, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne do określenia przeznaczenia konkretnych towarów lub usług.