Dane frekwencyjne na godz. 12:00 wyborów samorządowych 2024 udostępnione przez PKW

Wybory samorządowe w Polsce w roku 2024 cieszyły się frekwencją na poziomie 16,52% do godziny dwunastej – te wiadomości przekazał Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Wśród województw, które wykazały największe zaangażowanie wyborcze były: podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz lubelskie. Z kolei opolskie, dolnośląskie i śląskie były regionami z najniższym wskaźnikiem.

Według zaprezentowanych danych przez szefa PKW, frekwencja na terenie całego kraju osiągnęła wartość 16,52% do godziny dwunastej. Oznacza to wzrost o około jeden punkt procentowy w porównaniu do wyników z tego samego czasu podczas wyborów samorządowych w 2018 roku, kiedy to frekwencja wynosiła 15,62%.

Marciniak ujawnił także, że do godz. 12:00 rozdano już 4 773 413 kart do głosowania uprawnionym obywatelom spośród ogólnej liczby 28 895 220 osób posiadających prawo głosu.

Według przewodniczącego PKW, do tej pory najwięcej osób zagłosowało w województwie podlaskim (19,13%), warmińsko-mazurskim (17,78%) oraz lubelskim (17,73%). Natomiast najmniejsza frekwencja była w regionach: opolskim (14,23%), dolnośląskim (15,04%) oraz śląskim (15,34%).

Ujawniono również, że w stolicy – Warszawie – do godziny dwunastej oddało swoje głosy 16,45% uprawnionych wyborców. (PAP)