Zasady i terminy wyborów samorządowych w 2024 roku: kiedy twój głos liczy się, a kiedy nie?

Przed nami ważne wydarzenie na scenie politycznej – wybory samorządowe, które odbędą się już 7 kwietnia 2024 roku. To czas, kiedy każdy obywatel ma wpływ na politykę lokalną. Kampania wyborcza dobiega końca, a cisza wyborcza zaczyna się o północy 5 kwietnia. Jak jednak poprawnie zagłosować? Jaka jest różnica między głosem ważnym a nieważnym?

Według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2024 roku, dotyczącego organizacji wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz rad dzielnic w Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, głosowanie odbędzie się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 roku. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie wymaganej liczby głosów, druga tura wyborów odbędzie się po upływie 14 dni od pierwszego głosowania, czyli 21 kwietnia.

Proces głosowania obejmuje cztery kategorie wyboru: rada gminy, rada powiatu, sejmik wojewódzki oraz wójt, burmistrz, czy prezydent miasta. Każda z tych kategorii ma swoją kartę do głosowania. W przypadku mieszkańców miast na prawach powiatu, liczba kart będzie mniejsza – otrzymają oni tylko trzy karty, ponieważ ich miasto pełni role zarówno gminy, jak i powiatu.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym z 5 stycznia 2011 roku, głosowanie polega na postawieniu znaku „x” w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. Głos jest ważny, gdy osoba uprawniona do głosowania przestrzega ustawowych zasad dotyczących procedury głosowania.

Jeżeli jednak obywatel nie przestrzega wymaganych procedur, jego głos jest nieważny. Należy pamiętać, że głos nie będzie ważny, gdy: znak „x” nie zostanie postawiony przy żadnym nazwisku; znak „x” zostanie postawiony przy więcej niż jednym kandydacie; zostanie użyty inny znak niż „x”; kratka przy nazwisku kandydata zostanie zamalowana; zostanie zaznaczony okrąg wokół kratki; lub znak „x” zostanie postawiony wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.