Decyzja Sądu Najwyższego: nie było obowiązku konsultacji związkowych przy zwalnianiu nauczycieli po likwidacji gimnazjów

Wyrok Sądu Najwyższego ujawnił, że procedura zwolnień nauczycieli następujących z powodu reformy oświaty w 2018 roku nie wymagała obligatoryjnych konsultacji ze związkami zawodowymi. Ta ważna sprawa dotyczyła konkretnej nauczycielki mianowanej, która pracowała w jednym z likwidowanych gimnazjów.

Za sprawą reformy edukacyjnej i związanej z nią likwidacji gimnazjów, nauczycielka straciła miejsce pracy. Nie zgadzając się z decyzją swojego pracodawcy, skierowała sprawę do sądu, domagając się odszkodowania. W swoim pozwie wskazała na różne naruszenia procedury zwolnienia. Twierdziła, że dyrekcja szkoły powinna była przeprowadzić konsultacje ze związkiem zawodowym, który reprezentował jej interesy wobec pracodawcy, a tego nie uczyniła.

Oprócz tego, była nauczycielka kwestionowała sposób przeprowadzenia kwalifikacji do zwolnień. Dyrekcja szkoły stworzyła system punktacji, oparty na stopniu awansu zawodowego i osiągnięciach w pracy dydaktycznej i wychowawczej, który decydował o zwolnieniach. Nauczycielka zauważyła, że oceniane były osiągnięcia z ostatnich 1,5 roku – okresu, kiedy ona sama była na zwolnieniu lekarskim i zdrowotnym, co uniemożliwiło jej zdobycie punktów. Twierdziła, że taki system oceny pracowników mógł być dyskryminujący.

Na nieszczęście dla niej, sądy nie zaakceptowały jej argumentacji. Zarówno odwołanie, jak i apelacja zostały całkowicie oddalone, podobnie jak skarga kasacyjna złożona do Sądu Najwyższego przez jej pełnomocnika.

Sędzia Jolanta Frańczak wyjaśniła, że artykuł 20 Karty nauczyciela, który dotyczy obowiązku konsultacji związkowych, nie był aplikowany w przypadku zwalniania nauczycieli w ramach reformy edukacyjnej w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019. Sąd stwierdził, że ustawodawca nie przewidział takich konsultacji.