Rewizja prawa pracy dla sektora budżetowego: nie tylko podwyżki płac dla nauczycieli

Obecnie rząd intensywnie pracuje nad wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej, jak również nad planami zwiększenia finansowania w innych dziedzinach sektora budżetowego. Decyzje dotyczące precyzyjnej kwoty tych podwyżek, a także możliwość zwiększenia limitu kwoty wolnej od podatku do sumy 60 tys. zł, są jeszcze nieustalone. Dodatkowo, kwestia proponowanej przez Ministerstwo Pracy zmiany w Kodeksie Pracy odnośnie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, jest jeszcze otwarta i ma być rozstrzygnięta w najbliższym czasie.

Tymczasem, działające w jednostkach budżetowych służby personalno-księgowe skupiają się na pytaniach związanych z implementacją zmian, które zostały uchwalone ubiegłym roku. Kluczowe zagadnienia, które są obecnie przedmiotem ich zainteresowania to: ustalenie nowego poziomu minimalnego wynagrodzenia, analiza zmian w systemie emerytalnym oraz ZFŚS zawartych w Karcie nauczyciela oraz kwestia rozliczania nadgodzin w służbie cywilnej.