Dlaczego warto wybrać hipotekę jako zabezpieczenie długu na nieruchomości dłużnika?

Hipoteka jest bezpiecznym sposobem zabezpieczenia wierzytelności. Jako wierzyciel zyskujesz gwarancję, że roszczenie zostanie pokryte. Z kolei jako dłużnik, masz pewność, że jeżeli spłacisz swój dług, hipoteka zniknie wraz z nim. Dodatkowo zabezpieczając dług hipoteką można uzyskać lepsze warunki kredytowe.

Hipoteka – jedna z najpopularniejszych form zabezpieczania pożyczki. Co naprawdę powinieneś o niej wiedzieć?

Hipoteka to umowa notarialna między wierzycielem a dłużnikiem. Strony ustalają, że zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki będzie nieruchomość dłużnika. Ważne jest, aby szczegółowo omówić i zapisać warunki spłaty zadłużenia. W przypadku, kiedy dłużnik zacznie spóźniać się z zapłatą, wierzyciel może wejść na drogę sądową i wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Hipoteka wygaśnie, kiedy roszczenie wobec wierzyciela zostanie spełnione. Nawet jeśli dłużnik będzie chciał sprzedać nieruchomość, to będzie zobowiązany pokryć koszty hipoteki. Ponadto wierzyciel hipoteczny jest na uprzywilejowanej pozycji, bo w razie sprzedaży nieruchomości, jego długi regulowane zostaną w pierwszej kolejności.

Bardzo ważną rolę przy zabezpieczaniu długu na nieruchomości odgrywa księga wieczysta. Zaraz po podpisaniu umowy notarialnej, strony powinny zadbać o złożenie wniosku do sądu wieczystoksięgowego.  Przy zawieraniu umowy, obciążającej dług hipoteką, należy solidnie zapoznać się z księgą wieczystą nieruchomości.

Zalecamy szczególną uważność i śledzenie informacji o wpisach hipotecznych. Oznaczać to może, że właśnie toczy się postępowanie, którego skutki prawne dosięgną nieruchomość za kilka tygodni.

 Nie ma możliwości wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Dlatego bez względu na to, czy lokal zmieni właściciela, wierzyciel ma prawo do zapisanego roszczenia. Wierzyciel ma prawo do tej konkretnej nieruchomości i podpisując umowę hipoteczną, zabezpieczył ewentualny brak spłaty długu, właśnie tym lokalem. To kupujący nieruchomość musi liczyć się z tym, że kupuje mieszkanie/siedzibę, obciążoną hipoteką. Dlatego właśnie ten sposób zabezpieczenia wierzytelności jest tak skuteczny.

Co zrobić, jeśli mimo zabezpieczenia powstało zadłużenie?

Prawdą jest, że rzesze przedsiębiorców wciąż spotykają się z nierzetelnymi kontrahentami. Mimo uzgodnień oraz formalnych zobowiązań dłużnicy albo plajtują, albo kłamią na temat spłaty zadłużenia. Utrudniony kontakt z dłużnikiem może dostarczyć wielu nieprzyjemnych wrażeń. Dlatego warto przetestować  system do automatycznej windykacji Vindicat.

RoboVindicat, to system do monitorowania zadłużenia i windykacji online. Dzięki temu rozwiązaniu windykacja stała się intuicyjna i przede wszystkim dostępna dla każdej firmy z sektora MŚP. Vindicat wspiera biznes, pomagając firmom odzyskać ich pieniądze i zachować płynność finansową.

A do tego umożliwia przedsiębiorcom:

  • generowanie pism sądowych i windykacyjnych, takich jak: klauzula wykonalności, pozew sądowy, wezwanie do zapłaty,
  • całkowicie zdalne monitorowanie należności,
  • automatyczną windykację prowadzoną przez Robota Windykacyjnego,
  • przekazanie sprawy do kancelarii windykacyjnej.

Firma udostępnia narzędzia wspomagające windykację. Jednym z nich jest świetnie działająca Giełda długów, na której można umieścić dane dłużników. Upublicznienie danych dłużnika, to często dla niego zimny prysznic i mobilizacja do oczyszczenia swojego imienia. Dodatkowo stwarza to też wierzycielowi możliwość sprzedania długu i w ten sposób zakończenia sprawy. W systemie Vindicat przedsiębiorcy mają również dostęp do pieczęci prewencyjnej, która informuje kontrahentów, że wszelkimi nieuregulowanymi fakturami zajmie się firma windykacyjna.

Koszt dostarczanych produktów windykacyjnych rozliczany jest abonamentowo lub prowizyjnie — wedle życzenia klienta.  Z tym że w systemie prowizyjnym wykorzystywany jest model success fee, czyli firma pobiera opłatę dopiero od wygranej sprawy. Co ważne, aż 93% spraw prowadzonych za pośrednictwem systemu do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl zakończyło się sukcesem już na etapie windykacji polubownej.