Dni wolne dla członków komisji wyborczej podczas wyborów samorządowych 2024: Zasady i warunki

Wyborcy, którzy zdecydują się na aktywny udział w procesie wyborczym jako członkowie komisji wyborczych podczas wyborów samorządowych planowanych na rok 2024, będą mieć prawo do korzystania z dni wolnych od pracy. Zgodnie z obowiązującym Kodeksem wyborczym, możliwe jest skorzystanie nawet z trzech dni wolnego. Czy jednak zawsze przysługuje im dodatkowy dzień wolny? Zapoznaj się ze szczegółami poniżej.

Pytanie, które często pojawia się w kontekście pracy w komisjach wyborczych, dotyczy prawa do dnia wolnego. Na mocy Kodeksu wyborczego, osoba pełniąca funkcję w obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej ma prawo do:

– zwolnienie od pracy w dniu głosowania oraz liczenia głosów, a także na kolejny dzień po zakończeniu liczenia głosów, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich uprawnień pracowniczych, wliczając w to świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
– do pięciu dni urlopu z zachowaniem wszelkich praw pracowniczych, oprócz prawa do wynagrodzenia.

Co to oznacza w praktyce? Przykładowo, jeżeli najbliższe wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia (niedziela) i liczenie głosów potrwa do godzin nocnych 8 kwietnia (poniedziałek), członkowie komisji mogą skorzystać z urlopu z zachowaniem wszystkich praw pracowniczych, w tym prawa do wynagrodzenia, zarówno 8 kwietnia (poniedziałek), jak i 9 kwietnia (wtorek).

Interpretując Kodeks wyborczy w kontekście dni wolnych, zauważyć można, że pierwsze zwolnienie nie jest ściśle określone liczbowo. Przysługuje ono:

– w dniu głosowań oraz dnia liczenia głosów,
– w dniu bezpośrednio następującym po dniu zakończenia liczenia głosów.

W związku z tym, pracownicy będący członkami komisji wyborczych podczas najbliższych wyborów samorządowych (7 kwietnia – niedziela) mają prawo do dnia wolnego od pracy. Jeśli natomiast pracownik nie ma zaplanowanej pracy w niedzielę, nie ma prawa do dodatkowego dnia wolnego będącego wynikiem służby w komisji wyborczej.

Następnie, niezależnie od okoliczności, kolejnym dniem wolnym będzie 8 kwietnia (poniedziałek). Jeżeli jednak liczenie głosów zakończy się dopiero 8 kwietnia (poniedziałek), choćby tuż po północy, to prawo do zwolnienia przysługuje aż do 9 kwietnia (wtorek).