Dopłata do węgla – co musisz o niej wiedzieć

Jakiś czas temu pisaliśmy o projekcie na sezon grzewczy, jaki pojawił się w rządzie, a mianowicie o dopłacie do węgla i innych materiałów opałowych. Jeszcze do niedawna były to tylko spekulacje, które z czasem nabrały realnych kształtów. Niecały miesiąc temu czekaliśmy jeszcze na decyzję o możliwości składania wniosków. Dzisiaj jest to już możliwe i pojawia się coraz więcej informacji na ten temat.

Dodatek węglowy – dla kogo?

Pierwszą kwestią, nad którą zastanawiało się wielu z nas, jest pytanie komu należy się dopłata do węgla. Najkrócej mówiąc – należy się ona każdemu gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ciepła jest piec, kocioł, czy też inne urządzenie węglowe. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie ma tutaj maksymalnej wysokości dochodu na osobę, przy którym należy się wspomniany dodatek. Jest on zagwarantowany przez państwo każdemu gospodarstwu domowemu opalanemu węglem. Jedynym warunkiem jest zgłoszenie budynku w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek zgłoszenia budynku dotyczy każdego gospodarstwa domowego i chociaż jego termin już minął, nadal można wpisać się do ewidencji, a tym samym zyskać szansę na dodatek węglowy. Warto przy tym pamiętać, że chociaż dopłata do węgla ma ułatwić ogrzanie gospodarstwa domowego, to jednak nie będzie weryfikowane na jaki zostały przeznaczone wypłacone środki. W praktyce oznacza to, że mamy dowolność w formie wydawania przyznanych środków.

Dodatek węglowy

Dopłata do węgla i innych materiałów opałowych

Sytuacja na rynku paliw jest bardzo trudna. Można śmiało powiedzieć, że jest najtrudniejsza od wielu lat. Chodzi tutaj zarówno o dostęp do węgla, jak i innych środków opałowych, w tym gazu. Chociaż ustawa zakładała z początku dopłaty węglowe, to jednak została ona rozszerzona również o inne materiały opałowe. W związku z tym o dopłatę mogą się starać nie tylko gospodarstwa domowe opalane węglem, ale również innymi materiałami. Można do nich zaliczyć pellet, LPG, drewno opałowe, olej opałowy a nawet ciepło systemowe. Można więc łatwo zauważyć, że dodatek należy się praktycznie każdemu gospodarstwu domowemu. Rozszerzenie listy o dodatkowe materiały ma na celu wyrównanie szans i zaspokojenie potrzeb wszystkich osób, niezależnie od materiału opałowego jakiego używają. Istnieje tylko jedna różnica – o ile ustawa o dodatku węglowym została już przyjęta i podpisana, o tyle ustawa dotycząca innych materiałów opałowych to dopiero projekt, który ma wejść w życie we wrześniu lub październiku. Gospodarstwa domowe korzystające z innych źródeł ciepła niż węgiel muszą więc uzbroić się w cierpliwość.

Dopłata do opału, a dodatek osłonowy

Poza samym dodatkiem węglowym, który wynosi 3000 złotych, niektóre gospodarstwa domowe mogą dodatkowo ubiegać się o dodatek osłonowy. Ma on na celu zniwelowanie różnicy jaka powstała w cenach materiałów opałowych po ostatnich podwyżkach. Dodatek osłonowy do ogrzewania przewidziany jest dla tych gospodarstw domowych, w których wysokość wynagrodzenia miesięcznego nie przekracza kwoty 1500 złotych na osobę. Nieco inaczej kwestia ta wygląda w przypadku gospodarstw jednoosobowych, kiedy to kwota dochodów nie może przekraczać 2100 złotych. Szacuje się, że z dodatku osłonowego skorzysta w tym sezonie grzewczym prawie 7 milionów gospodarstw domowych.

Dopłata do węgla

Dopłaty do węgla 2022 – wniosek

Wnioski o dodatek węglowy można składać od dnia 17 sierpnia, a więc już od ponad tygodnia. Ostateczny termin ich składania będzie miał miejsce 30 listopada. Statystyki wskazują, że sporo osób w ciągu pierwszego tygodnia złożyło już wniosek o dopłatę do węgla. Wiąże się to w wielu przypadkach z faktem, że węgiel, czy inny materiał opałowy będzie potrzebny już całkiem niedługo, a na wypłatę świadczenia trzeba poczekać do 30 dni od momentu złożenia wniosku. Nie wszystkie gospodarstwa domowe mogą zaś pozwolić sobie na zakup węgla bez przysługującego im dodatku. Osoby, które nie są pod taką presją niejednokrotnie czekają dłużej ze złożeniem wniosku, tym bardziej, że mają na to jeszcze ponad 3 miesiące. W przypadku dodatku węglowego wnioski można pobrać bezpośrednio z oficjalnej strony rządowej. Można je otrzymać również w urzędach miasta oraz gminy. Podobnie składanie wniosków może przebiegać drogą elektroniczną lub tradycyjnie, we wspomnianych wyżej urzędach. Wypełnienie wniosku nie powinno nikomu przysporzyć większych trudności. Należy zawrzeć w nim podstawowe dane takie jak:

  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • numer pesel
  • obywatelstwo
  • dowód osobisty (numer i seria)
  • numery wszystkich członków gospodarstwa domowego
  • numer rachunku, na który ma zostać przelany dodatek węglowy
  • główne źródło ogrzewania

Poza tym, na wniosku należy wskazać do jakiego organu jest on kierowany. Będzie to urząd miasta lub gminy, w której mieszkamy i w której znajduje się nasze gospodarstwo domowe.

Dodatek węglowy – komu przysługuje

Ustawa zakłada możliwość przyznania dopłaty do węgla każdemu gospodarstwu domowemu. W praktyce oznacza to, że jeśli w jednym domu mieszkają dwie rodziny, tworzące dwa oddzielne gospodarstwa domowe, można złożyć dwa oddzielne wnioski lub zaznaczyć to w jednym wniosku. W takim przypadku dodatek węglowy zostanie wypłacony podwójnie. Dla lepszego zrozumienia sytuacji posłużmy się przykładem. Jeśli w domu mieszka na przykład małżeństwo z dziećmi lub bez oraz rodzic/rodzice jednego z małżonków, stanowią oni dwa oddzielne gospodarstwa domowe, dlatego mogą się ubiegać o podwójną dopłatę do węgla. Koszty opału są w takim przypadku większe, dlatego też ustawa zakłada wypłacenie podwójnego świadczenia. Powstaje jednak pytanie czy środki przeznaczone przez rząd na wypłatę dodatku węglowego będą wystarczające. Aktualnie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jednak optymistycznie możemy założyć, że skoro ustawa zakłada wypłacenie środków, to finanse muszą się znaleźć.