Jak uzyskać certyfikat państwowy w księgowości?

Praca w charakterze księgowego wymaga stosownych uprawnień. W zależności od tego, czy będzie to praca w zespole, czy jako samodzielny księgowy, oczekiwania będą inne. Zobacz, kiedy trzeba mieć certyfikat księgowego i co zrobić, by go uzyskać.

Jakie wykształcenie musi mieć księgowy?

Jeśli chodzi o wykształcenie, to próg wejścia do zawodu księgowego został ustawiony bardzo nisko. Można nim zostać już po liceum lub technikum ekonomicznym. W grę wchodzą także kursy podyplomowe dla osób z wyższym wykształceniem.

Jednakże trzeba odróżnić księgowego od samodzielnego księgowego. Nie wystarczy bowiem zdać egzaminu w szkole średniej, by samodzielnie prowadzić firmowe finanse. Do tego potrzebny będzie certyfikat księgowego. Dlatego średnia szkoła ekonomiczna powinna być traktowana jedynie jako wstęp dla osób, które faktycznie wiążą swoją przyszłość z pracą w finansach.

Czy do uzyskania certyfikatu księgowego niezbędny jest egzamin państwowy?

Do 2014 roku praca w księgowości możliwa była tylko po uzyskaniu certyfikatu wydawanego przez Ministerstwo Finansów. We wspominanym roku nastąpiły zmiany w przepisach i dziś osoby chcące pracować w księgowości nie muszą zdawać egzaminu państwowego. Certyfikat Ministerstwa Finansów co prawda nie jest wymagany, ale osoby, które zdobyły go wcześniej, nadal mogą się nim legitymować. Jest to potwierdzenie ich kwalifikacji i przydatności do zawodu.

W przestrzeni publicznej pojawiają się głosy o powrocie konieczności zdawania egzaminu państwowego. Przeciwnicy jego likwidacji podnoszą, że brak takowego mocno obniżył jakość usług oferowanych przez biura księgowe. Nie jest wykluczone, że w przyszłości kandydaci na samodzielnych księgowych będą musieli zdać taki egzamin.

Gdzie można odbyć kurs i zdać egzamin na księgowego?

Kursy na księgowych organizowane są przez różne placówki prywatne i instytucje. Przy wyborze kursu warto na wstępie dokładnie sprawdzić, czy będzie on zakończony egzaminem i wydaniem certyfikatu. Za wiarygodnych organizatorów kursów uznaje się Centrum Informacji Księgowej oraz Krajową Izbę Księgowych.

Osoby, które skończą taki egzamin i uzyskają certyfikat, mogą przeglądać oferty pracy księgowy. Na pewno znajdą tam coś dla siebie.

Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać certyfikowanym księgowym?

Kandydat na księgowego, który ma wykształcenie średnie, musi odbyć dwuletni staż lub praktykę w firmie finansowej, np. biurze rachunkowymi i zdać odpowiedni egzamin na księgowego.

Absolwent studiów wyższych ma szansę uniknięcia egzaminu, jeśli wykaże trzyletnią praktykę w zawodzie oraz dyplom uzyskany na studiach wyższych lub podyplomowych na kierunku ekonomia bądź finanse i rachunkowość.

Doradcy podatkowi i biegli rewidenci, którzy trafili do rejestru obowiązującego w ich zawodach, także mogą uzyskać certyfikat księgowego bez konieczności zdawania egzaminu.

Czym jeszcze musi się wykazać przyszły certyfikowany księgowy?

Praca w księgowości w charakterze certyfikowanego księgowego nie jest dostępna dla wszystkich osób z odpowiednim wykształceniem. Aby uzyskać certyfikat, trzeba złożyć oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych (certyfikatu księgowego nie uzyskają więc osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnione) oraz okażą zaświadczenie o niekaralności. W szczególności chodzi o niekaralność za przestępstwa finansowe oraz umyślne.