Eksperci wskazują na ważny krok wdrożenia systemu kaucyjnego

Znaczący postęp w zakresie wdrażania systemu kaucyjnego dla producentów napojów bezalkoholowych i piwa. Decyzję o zgodzie na koncentrację wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) 21 czerwca, po dwóch miesiącach oczekiwania przez producentów.

Jak mówi Piotr Mazurek, ekspert z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego reprezentujący Konfederację Lewiatan, ten krok jest znaczącym zwrotem ku lepszemu. Dzięki temu producenci będą mogli przystąpić do procesu tworzenia odpowiedniej spółki zgodnej z wymogami ustawy. Następnie mogą oni wystąpić z wnioskiem do ministerstwa klimatu i środowiska. Niemniej jednak przed nimi jeszcze długie zadanie, co może uczynić trudnym dotrzymanie terminu do końca roku.

Wzrasta niepokój sieci handlowych, które obawiają się wysokich kar, które mogą zostać nałożone na skutek zmian wprowadzanych przez system kaucyjny.