Jak zachować równowagę między monitorowaniem pracy pracowników a poszanowaniem prywatności?

Monitorowanie postępu prac, weryfikacja realizacji celów czy chociażby sprawdzanie, czy w czasie pracy zatrudniona osoba rzeczywiście wykonuje swoje zadania, to podstawa dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. Nadzór ma jednak swoją granicę – jest nią prywatność pracownika. Sprawdź, jak osiągnąć balans pomiędzy kontrolą a zaufaniem i poszanowaniem praw pracowników.

Cienka granica pomiędzy kontrolą a szpiegowaniem

Monitorowanie pracy osób zatrudnionych w stacjonarnych biurach jest znacznie prostsza niż w przypadku pracowników zdalnych. Należy jednak pamiętać, że również tutaj zbyt gorliwy szef może przekroczyć pewne granice. Przede wszystkim pamiętajmy, że niektóre sposoby na kontrolę w firmie są nielegalne. Dotyczy to np. podsłuchu.

Podsłuch lub kamerę z podsłuchem można założyć w miejscu pracy wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje realne podejrzenie popełnienia przestępstwa przez pracownika. W takim wypadku podsłuch służy zgromadzeniu materiałów dowodowych i wykazaniu winy.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku monitoringu. Firma nie musi uzyskiwać zgody pracowników na monitoring – wystarczy, że o nim poinformuje za pomocą odpowiednich tablic. Przy czym samo zastosowanie wideonadzoru musi mieć uzasadnienie, np. ochronę przed kradzieżą, wejściem na teren zakładu osób niepowołanych, a także kontrolę czasu pracy czy monitorowanie np. procesów produkcyjnych.

Znajdź pracownika do swojej firmy! Dodaj ogłoszenie o pracę w jednym z największych portali rekrutacyjnych w Polsce.

Monitorowanie pracy zdalnej

Zarówno w pracy stacjonarnej, jak i zdalnej, monitoring postępu prac jest jak najbardziej wskazany. Pracodawca ma prawo zażądać np. wykonania raportu na koniec dnia ze zrealizowanych zadań, ilość obsłużonych klientów itp.

Nawet jeśli pracownik wykonuje swoje obowiązki zdalnie, właściciel firmy ma prawo przeprowadzić kontrolę w zakresie:

  • wykonywania pracy,
  • inwentaryzacji, konserwacji, serwisu, instalacji lub naprawy powierzonego sprzętu,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownik musi jednak wyrazić zgodę na taką kontrolę. Zasady jej przeprowadzania powinny zostać określone w np. w poleceniu pracy zdalnej lub regulaminie.

Ważne! Kontrola pracownika zdalnego powinna być przeprowadzona w ustalonym przez obie strony czasie, w godzinach pracy. Pracodawca nie może dokonywać takich kontroli bez zapowiedzi – byłoby to ewidentne naruszenie prywatności pracownika i jego rodziny.

W aneksie do umowy o pracę lub w regulaminie firma może zawrzeć zapis o monitoringu urządzenia służącego do wykonywania pracy zdalnej. Należy przy tym pamiętać, by taka kontrola ograniczała się wyłącznie do obowiązków służbowych. Pracodawca nie ma prawa do sprawdzania prywatnych wiadomości ani tego, co dana osoba robi poza godzinami pracy.

Kliknij po sprawdzone porady rekrutacyjne przygotowane przez specjalistów!

Kontrola prywatnego komputera

Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi sprzęt do pracy. Zdarza się jednak, że zatrudniona osoba zgadza się na wykorzystanie prywatnego komputera do wykonywania zadań służbowych. Jeśli zgodzi się na zainstalowanie oprogramowania monitorującego pracę, pracodawca będzie miał prawo do kontroli wyłącznie wyznaczonych treści w określonych godzinach.

Monitorowanie wiadomości e-mail

Kontrola firmowej poczty jest kwestią kontrowersyjną. Teoretycznie pracodawca ma prawo czytać służbową korespondencję pracownika z klientami i innymi osobami. Dzięki podglądowi skrzynki e-mailowej może też ocenić, na ile dana osoba w godzinach pracy wykonuje swoje zadania, a na ile np. prowadzi prywatne korespondencje.

Pracodawca nie może jednak kontrolować prywatnych skrzynek mailowych. Co więcej, jeśli na skrzynce firmowej znajdzie wiadomość o charakterze prywatnym – skierowaną do pracownika, poruszającą tematy niezwiązane bezpośrednio z firmą – nie powinien jej otwierać. Czytanie prywatnej korespondencji jest naruszeniem prywatności pracownika.

Rola zaufania

To oczywiste, że pracodawca ma ograniczone zaufanie do pracownika. Wykorzystywanie narzędzi monitoringu jest jak najbardziej wskazane, jednak należy po nie sięgać w przemyślany sposób. Nadmierna kontrola i naruszenie prywatności z pewnością zburzy zaufanie pracownika do firmy, a nawet przyczyni się do jego odejścia.

Kluczem do skutecznego monitoringu pracy jest szacunek do pracownika i jego prywatności, a także obdarzenie go pewnym kredytem zaufania. Nawet jeśli dopiero rozpoczyna pracę w firmie, warto traktować go jako osobę uczciwą, nie zakładając z góry złych intencji czy tendencji do naginania panujących zasad i czasu pracy.