Jakie są najczęściej stosowane normy ISO w budownictwie?

Dynamizm rynku budowlanego i wysokie wymagania różnych uczestników łańcucha produkcyjnego sprawiają, że ten strategiczny sektor musi na stałe przyjąć międzynarodowe standardy w zakresie efektywności, bezpieczeństwa. Tu właśnie z pomocą przychodzą normy ISO

Zarządzanie jakością jest jednym z podstawowych filarów konkurencyjności przedsiębiorstw. Zwłaszcza w coraz bardziej dynamicznym i wymagającym środowisku, charakteryzującym się ciągłą presją na dotrzymywanie terminów i stale zmieniającymi się wymaganiami rynku. To złożone wyzwanie doprowadziło do konieczności ujednolicenia, na poziomie globalnym, wymagań dotyczących jakości i efektywności, wymaganych od każdej firmy. Taki scenariusz pozwolił na powstanie i konsolidację skutecznego zestawu narzędzi pomiarowych, znanych jako „normy ISO”.

W oparciu o wytyczne ustanowione przez każdą z istniejących norm ISO (zdefiniowanych i aktualizowanych przez „Międzynarodową Organizację Normalizacyjną”), mamy gwarancję, że firmy przestrzegają określonych parametrów pracy, higieny, zrównoważonego rozwoju, wydajności i bezpieczeństwa. Dzięki temu zarówno dostawcy, jak i klienci końcowi mają absolutną pewność, że firma lub organizacja posiadająca certyfikaty ISO spełnia normy jakościowe bezpośrednio związane z którymś z wymienionych obszarów.

Znaczenie dla sektora budowlanego

Dla sektora budowlanego normy ISO nie są obce, ponieważ jest jednym z najważniejszych w gospodarce światowej. Nie tylko ze względu na wkład w rozwój miast i dróg, ale również dlatego, że jest jednym z największych źródeł zatrudnienia.

Z tego powodu dla firm budowlanych istotne jest, aby ukierunkować swój rozwój w ramach parametrów określonych przez normy ISO. Tylko w ten sposób będą one w stanie sprostać wymagającym certyfikatom jakości, niezbędnym do zajęcia konkurencyjnej pozycji na rynku, który każdego dnia stawia nowe i wymagające wymagania. Normy ISO nie są obowiązkowe, biorąc pod uwagę prawo budowlane prawnik jest jednak w stanie wskazać wszelkie wymagania prawne, z jakimi wiąże się budowa domu i wszelkiego rodzaju konstrukcji.

Cele te oznaczają nie tylko ulepszenie typowych aspektów ich pracy, takich jak jakość środków produkcji i surowców, przygotowanie pracowników, poziom bezpieczeństwa czy wydajność procesów produkcyjnych, ale także innych obszarów typowych dla obecnego otoczenia społecznego, takich jak efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i efektywność energetyczna.

Popularne normy ISO dla sektora budowlanego

Na podstawie powyższych rozważań można ustalić, że głównymi normami ISO, które powinny być stosowane w sektorze budowlanym są:

ISO 9001

Norma ISO 9001 ma istotne znaczenie w tym i innych sektorach, ponieważ odpowiada za zagwarantowanie jakości procesu produkcyjnego i ostatecznego zadowolenia klienta, jak również innych strategicznych członków łańcucha produkcyjnego, takich jak: dostawcy, dystrybutorzy, nadzorcy i pracownicy, między innymi.

ISO 45001

Norma ta reguluje wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem pracy i zapobieganiem ryzyku zawodowemu i/lub wypadkom. Jest to fundamentalne zadanie dla tego sektora, ponieważ podlega on znacznie wyższym poziomom ryzyka niż te występujące w innych rodzajach działalności produkcyjnej.

ISO 14001

Nowy model gospodarki cyrkularnej wymaga, aby wszystkie firmy należące do sektora budowlanego przestrzegały środków ochrony środowiska wyszczególnionych w tej normie.  Ten specyficzny obszar reguluje między innymi takie aspekty jak: gospodarka odpadami, emisja CO2 do atmosfery, stosowanie materiałów niezanieczyszczających środowiska, odnawialne źródła energii, polityka ponownego wykorzystania lub recyklingu materiałów oraz efektywne wykorzystanie surowców.

ISO 170001

Norma ta reguluje takie obszary jak budowa ramp dla osób niepełnosprawnych, specjalne oznakowanie, dojścia, udogodnienia, windy towarowe czy obowiązkowe windy.

ISO 166002

Branża budowlana musi nieustannie eksperymentować w poszukiwaniu nowych materiałów i innowacji technologicznych. Naturalne jest więc, że powstała norma, która zarządza wszystkim, co związane z procesami R&D&I (Research, Development and Innovation).